Välkommen

Hjälp oss inför Bokmässan i Göteborg

Den 27-30 september genomförs Bokmässan i Göteborg.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel finns på plats med en egen monter på Globala Torget. Detta är ett viktigt forum för Vänskapsförbundet att finnas med på och föra fram våra budskap och att vara en stark röst för Israel. Att vara med på Bokmässan är förenat med stora kostnader.

Vi är helt beroende av frivilliga ekonomiska bidrag. Ditt bidrag är därför väldigt viktigt.

Vårt Pg 357649-3. Det går också bra att skicka ett bidrag via
SWISH:123 326 43 30.

Varmt tack för stödet. Tillsammans är vi en stark röst för Israel.

Sverige-Israel Bokmässan i Göteborg 2017
Bokmässan i Göteborg 2017 – På bilden ser vi Inga-Lill Holmén, Jörgen Knudtzon, Inga-Lill Sundström, Stefan Dozzi och Annelie Enochson.