Välkommen

Präster utan heder i Jerusalem

Sedan staten Israels utropande för 70 år sedan har religionsfrihet rått och religionerna – alltså inte bara judendomen – har haft en gynnad ställning med bland annat skattefrihet. Israel, som är en judisk stat, har också på senare år kommit att fungera som en tillflykt för förföljda kristna från de omkringliggande muslimska länderna. Faktum är att Israel är det enda land i Mellanöstern där antalet kristna ökar. Detta har dock inte medfört att kyrkoledarna i Israel har uttryckt någon tacksamhet för judarnas omsorg om deras trossyskon; snarare har man titt som tätt tagit ställning för PLO och mot Israel.

Gravkyrkan i Jerusalem är ett kapitel för sig, och ett tragikomiskt sådant. Denna plats, som borde vara ett mönsterexempel på kristlig tolerans och enhet har varit allt annat. Olika samfund har grundligt misslyckats att samsas där och israelisk polis har vid flera tillfällen fått rycka in och lugna munkar och präster som rykt på varandra för att de inte kunnat enas om ansvaret för kyrkans skötsel.

Och nu har en ny kris seglat upp. Under 1800-talet köpte kyrkor stora markstycken av dåvarande ottomanska imperiet i vad som nu är västra Jerusalem. I början av 1950-talet skrev grekisk-ortodoxa kyrkans patriark ett 99-årigt arrendeavtal med Judiska nationalfonden. Enligt avtalet fick Jerusalemborna bygga hus på marken, i tron att arrendet automatiskt skulle förnyas när det löpt ut. Sedan 2010 har kyrkorna sålt delar av marken till privata investerare, som gått till de boende och krävt summor på mellan 50 000 och 140 000 dollar för att inte mista äganderätten till sina hem.

Kyrkorna har alltså gjort ett finansiellt klipp och flera tusen familjen riskerar nu att mista sina hem. Nu har ett lagförslag lagts om att kyrkorna bör betala skatt för kommersiella byggnader som hotell. Något som måste anses som högst rimligt eftersom andra som driver hotell måste betala skatt och det existerande tillståndet snedvrider konkurrensen.

Detta lagförslag har alltså fått kyrkorna ifråga att gå i taket och stänga gravkyrkan i protest. Jerusalems borgmästare Nir Barkat försvarade lagförslaget och konstaterade att kyrkorna är skyldiga cirka 186 miljoner dollar i uteblivna skatter, och att man inte kan begära att Jerusalems skattebetalare ska täcka upp underskottet längre.

Det verkligt osmakliga och upprörande är att kyrkorna i sitt uttalande jämför Israels agerande med nazisternas judelagar på 1930-talet. Jerusalems grekisk-ortodoxa patriark Teofilus III sa till journalister: ”Det här påminner om lagar av liknande slag som stiftades mot judar under mörka perioder i Europa”, och man talar om en ”systematisk kampanj mot kyrkor och kristna”.

Att de skulle mista sin särskilt gynnade ställning i Israel jämför de alltså med nazisternas judeförföljelse. Detta visar tydligt att de inte bara saknar all känsla för vad som är passande men också all verklighetsuppfattning. Det är knappast Israel som driver systematiska kampanjer mot kristna.

Israel, som tydligen ständigt får vända andra kinden till gentemot de bortskämda kyrkoledarna, har nu dragit tillbaka lagförslaget och premiärminister Netanyahu ska tillsätta en expertgrupp för att lösa krisen. Kyrkorna har i sin välvillighet gått med på att öppna gravkyrkan för allmänheten igen.

Bengt-Ove Andersson

One comment

  1. Med anledning av rådande situation i staten Israel finner jag det angeläget att upplysa om följande hemsida https://www.bookdepository.com/Finding-Jesus-Old-Testament-David-Limbaugh/9781621576440, där det klart framgår vilken roll Jesus spelar i gamla testamentets böcker, vilket ju är de enda judarna kan acceptera. Förhoppningsvis kan en och annan vetgirig få sig en tankeställare med hjälp av bokens tänkvärda innehåll.
    Med vänlig hälsning
    Stefan Svedberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *