Välkommen

Så kan vi lösa problemet med det palestinska flyktingorganet UNRWA (Johanna Markind)

I stället för att försöka medverka till en fredlig lösning på den palestinska flyktingfrågan, så bidrar UNRWA (UN Relief Works Agency) till att förlänga problemet, och främja våld. Den 16 januari tillkännagav president Trump att USA skulle hålla inne ungefär hälften av sitt årliga bidrag till UNRWA, och donera endast 60 miljoner dollar av de 125 miljoner som förväntats. Han har också hotat att avsluta stödet helt. Finansieringen till UNRWA minskar, men nedskärningarna är inte tillräckliga för att reformera den organisation som gjort så mycket för att förlänga konflikten mellan Israel och palestinierna.

UNRWA – historia och problem

Först litet bakgrund. Under Israels självständighetskrig flydde ungefär 700.000araber från sina hem i det som skulle bli Israel. År 1949 upprättade FN UNRWA för att hjälpa palestinska flyktingar. FN-organet har idag över 30.000 anställda, varav de flesta är palestinier.

Därefter bildade FN 1950 UNHCR (the UN High Commissioner for Refugees). Denna organisation ansvarar för – ja, alla flyktingar i hela världen utom palestinska flyktingar. Enligt dess egna uppgifter har UNHCR 10.966 anställda som arbetar i 130 länder för att hjälpa 17,2 miljoner människor.

Mängden palestinska flyktingar har märkligt nog ökat med tiden. År 2017 erkände UNRWA över 5,3 miljoner palestinska flyktingar, vilket är en sjufaldig ökning sedan 1949.

Anledningen är att palestinska flyktingar definieras annorlunda än alla andra flyktingar på den här planeten. UNHCR använder definitionen från FN:s flyktingkonvention (1951) med tilläggsprotokoll. UNHCR definierar flyktingar som ’människor som flyr konflikt eller förföljelse’. Men UNRWA hjälper även ’ättlingarna till palestinska manliga flyktingar, inklusive adopterade barn’. Följden blir att även om antalet palestinier som faktiskt flydde från det palestinska mandatet minskar med åren, så har mängden personer etiketterade ”palestinska flyktingar” skjutit i höjden.

En annan skillnad mellan de två organisationerna: UNHCR:s mandat är att lösaflyktingkriser, genom att hjälpa till med att integrera flyktingar i sina värdländer, eller slå sig ner i ett annat land. Detta är inte en av UNRWA:s uppgifter; tvärtom motsätter man sig försök till bosättning i nya länder.

Särskilt den Palestinska Myndigheten har på motsvarande sätt arbetat för att förlänga ”flyktingkrisen”. Sedan Osloavtalen har man motarbetat försöken att avveckla flyktinglägren på Gazaremsan och Västbanken.

För närvarande utbildar UNRWA 515.260 skolbarn, som är barnbarn och barnbarnsbarn till personer som faktiskt lämnade sina hem. 311.071 av dessa befinner sig på Gazaremsan och Västbanken. Under 2017 spenderade UNRWA 760 miljoner dollar – motsvarande ungefär två tredjedelar av sin budget – på utbildning. Dess socialtjänst hjälper 294.152 personer, och man förser 3,1 miljoner människor med vård.

Vid tillhandahållandet av dessa tjänster har UNRWA blivit partiskt mot Israel. Man främjar och förespråkar terrorism. UNRWA använder utbildningsmaterialsom demoniserar judar, ignorerar eller förminskar Israels syn på konflikten, och man stöder våld. Organisationen har anställt terrorister på höga poster. Och dess anläggningar avsedda för utbildning eller vård har använts för att skydda Hamas vapendepåer, och en försåtminerad tunnelingång.

Förslag

Givet UNRWA:s bakgrund och den dysfunktionella roll organisationen i nuläget spelar, vore det önskvärt att reducera eller rentav lägga ner FN-organet. Här följer ett förslag på hur man skulle kunna gå till väga för att använda budgetnedskärningarna på ett konstruktivt sätt.

President Trump bör tillkännage att USA inte kommer att göra några framtida donationer, eller ge något annat typ av stöd till UNRWA, men att man är beredda att i stället ge motsvarande finansiella stöd till UNHCR på följande villkor:

1) Att UNRWA överlämnar alla sina åtaganden till UNHCR, och själva lägger ner verksamheten för gott.

2) Att UNHCR använder sig av sin egen personal, åtminstone på chefsnivå, och åtar sig att avsluta allt samarbete med terrorister (t.ex. att anställa Hamas-personal, och tillåta Hamas lagra vapen i anläggningarna, eller använda dem till tunnelingångar).

3) Att UNHCR identifierar vilka och hur många av dem som registrerats för UNRWA:s stöd som i själva verket är flyktingar enligt UNHCR:s definition. Endast de senare kommer att vara berättigade till tjänster och stöd från UNHCR.

4) Att UNHCR granskar allt utbildningsmaterial, och tar bort all antisemitisk och antiisraelisk propaganda från dem.

5) Att UNHCR förbereder en skriftlig plan för att integrera palestinska flyktingar i sina värdländer, och/eller placerar dem i andra länder utanför konfliktzonen.

UNHCR måste överta ansvar från UNRWA och vidta åtgärder som visar att man åtminstone påbörjat uppfyllande av samtliga villkor innan finansieringen återställs.

Detta förslag skulle få bort en aktör som förhindrar att flyktingfrågan löses. Det skulle också skapa rättvisa mellan flyktingar, genom att samma definitioner och finansiella resurser skulle gälla för all världens flyktingar – inklusive dem från Syrien, Irak och Rohingya-flyktingar från Myanmar.

Genom att ta initiativet och kräva att UNHCR behandlar och definierar palestinska flyktingar precis som alla andra flyktingar – varken mer eller mindre – skulle USA föregå med gott exempel, och lättare få med sig opinionen. Invändningarna från FN och europeiska stater kommer att klinga än mer ihåligt än idag. Agerandet skulle också göra det möjligt för andra arabstater att inta en mer konstruktiv hållning. De vill ha Israels stöd mot den iranska expansionismen, de är trötta på det palestinska ledarskapets vägran att förhandla, de har många andra arabiska flyktingar att ta hand om, och befinner sig i en region i desperat behov av ökad stabilitet, vilket endast en permanent lösning kan ge.

USA:s agerande skulle också sätta fokus på det faktum att det idag bara finns ytterst få palestinska flyktingar kvar, och se till att deras situation löses på samma sätt som alla andra flyktingproblem – huvudsakligen genom integration och etablering på annan plats.

Det finns 5,5 miljoner syriska flyktingar; FN, EU, Arabförbundet och medierna som i vanliga fall lobbar för palestiniers ”rätt” att ”återvända” till Israel, kräver inte att syriska flyktingar skall återvända till Syrien. Efter andra världskriget lät Tyskland 12 miljoner etniska tyskar bosätta sig där efter att ha fördrivits från Östeuropa. Israel tog om hand flertalet av de 850.000 judar som fördrivits från arabvärlden och Iran efter Israels bildande. Det finns ingen anledning till att de verkliga palestinska flyktingarna och deras efterlevande inte skall kunna slå sig ner i de palestinska områdena, eller integreras i Libanon, Jordanien, och de andra platser där de nu befinner sig.

Och kanske viktigast av allt skulle dessa förändringar pressa den Palestinska Myndigheten att agera som en riktig regering, istället för att vara den ständige bråkstaken. Genom ovanstående förslag skulle FN under ordnade former avsluta sitt åtagande att förse icke-flyktingar med tjänster som utbildning, sociala tjänster, och hälso- och sjukvård. I stället kommer den Palestinska Myndigheten att fylla denna roll.

Den Palestinska Myndigheten har framförallt satsat på att upprätthålla konflikten med Israel, snarare än att bygga effektiva institutioner för statsbildningen. Man kan göra så här eftersom andra aktörer (inklusive UNRWA) levererar de tjänster som den Palestinska Myndigheten egentligen skulle ta hand om. Antagligen kommer det palestinska styret att fortsätta ducka för sitt ansvar, och skylla på Israel, USA och FN – men det är inte säkert att det skulle fungera. De nyliga protesterna i Iran visar att även ett förtryckt folk som tyngts av ständig propaganda till slut kan tröttna på att utnyttjas av sina regeringar.

Den Palestinska Myndigheten har vägrat att delta i konstruktiva förhandlingar, utan har i stället ställt absoluta krav på ”rätten att återvända” för ”flyktingar”, och vägrat gå med på permanenta gränser som ger Israel Jerusalem, eller något annat heller. Under tiden håller man 5 miljoner flyktingar och deras efterlevande i limbo.

Den palestinska oviljan att kompromissa mötte motstånd när Trump nyligen erkände verkligheten, att Jerusalem är Israels huvudstad – ett erkännande som i själva verket inte uteslöt palestinska anspråk på delar av staden, bara det palestinska kravet att få HELA Jerusalem. Genom att pressa FN att behandla denna flyktingfråga som alla andra flyktingfrågor, och lösa problemet, skulle den amerikanske presidenten utgöra en motvikt till palestinsk vägran att förhandla, och i stället främja en lösning av konflikten.

Johanna Markind

Publicerad i The Tower 24 januari 2018
http://www.thetower.org/5872-beyond-the-money-a-modest-proposal-to-remake-unrwa/?utm_content=buffer977c7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *