Välkommen

Bli aldrig förövaren, offret eller den passive åskådaren (citat: Yehuda Bauer)

Professor Yehuda Bauer har just besökt Sverige. Han är en av världens främsta forskare om Förintelsen.

På Förintelsens minnesdag 1998 sa han bl.a. följande inför Bundestag, den tyska riksdagen:

In the book of which I have spoken before, are the Ten Commandments. Maybe we should add three additional ones: “You, your children and your children’s children shall never become perpetrators”; “You, your children and your children’s children shall never never allow yourselves to become victims”; and “You, your children and your children’s children shall never, but never, be passive onlookers to mass murder, genocide, or (let us hope it may never be repeated) to a Holocaust-like tragedy.”

På svenska ofta återgivet i varianter som: Du skall aldrig bli förövaren. Du skall aldrig bli offret. Och du skall aldrig bli en passiv åskådare.

Talet i sin helhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *