Välkommen

Hade FN rätt om Jerusalem för en gångs skull?

Den 6 december tog USA det historiska steget att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad. Den 21 december röstade FN:s generalförsamling igenom en resolution som fördömde USA:s erkännande och förklarade att ”beslut och handlingar som syftar till att ändra den heliga staden Jerusalems karaktär, status eller demografiska sammansättning saknar juridisk giltighet, är utan laga kraft och måste upphävas”.

Inget nytt i den församlingen, alltså. Därför hajade säkert flera till när en israelisk krönikör använde rubriken: ”För en gångs skull har FN rätt.” Men de som väntat sig en litania av judiskt självhat – som det inte råder brist på nuförtiden – skulle bli besvikna om de läste vidare. Daniel Pinner fortsatte nämligen med att dra ut den logiska konsekvensen av FN:s resolution.

Han konstaterar nämligen att Jerusalem var Israels huvudstad redan för 3 000 år sedan och var det i över 1 000 år. Sedan kom erövrare i form av romare, bysantiner, araber och turkar, men ingen av dem skapade någonsin en stat i området och ingen utropade Jerusalem till sin egen huvudstad. Dock gjorde romarna ett rejält försök att nästan med ordmagi utplåna de starka banden mellan det judiska folket och Jerusalem, som man gav namnet Aeolia Capitolina. Det hjälpte föga. Även under dessa olika erövrare förblev Jerusalem den självklara hjärtpunkten för judar i diasporan, och under 2 000 år hälsade man vid påsk med orden ”Nästa år i Jerusalem”.

Konsekvensen blir alltså att FN:s resolution logiskt sett bör innebära att alla dessa försök med början hos romarna och följande erövrare och kolonister att ändra Jerusalems karaktär eller status sedan israeliterna gjorde Jerusalem till sin huvudstad är utan laga kraft och måste upphävas. Om man följer historien ogiltigförklarar alltså FN egentligen sina egna tidigare ensidigt antiisraeliska resolutioner och försök att ändra Jerusalems status, som var ett historiskt faktum medan London och Paris bara var glest befolkade träskmarker. Faktum är att inget folk kan åberopa så starka historiska, nationella och religiösa band till sin huvudstad som Israel.

Jerusalem är och förblir Israels huvudstad, punkt, även om det upprör en del omåttligt att USA nu har tagit konsekvensen av historien och den lag man själva stiftade redan för över 20 år sedan.

Bengt-Ove Andersson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *