Välkommen

Israelnytt (tidigare Snabbnytt) är ett nyhetsbrev som varje vecka skickas till Sverige-Israels medlemmar och andra intreserade.
Israelnytts sammanställning, notiser och översättningar görs av dess redaktör om inte annat särskilt angetts. Hör gärna av Dig med frågor, synpunkter eller förslag till Sverige-Israels generalsekreterare Stefan Dozzi: stefan.dozzi@sverigeisrael.se
Israelnytt nr 10 – 28 april 2017
Nyhetsbrev från Samfundet Sverige-Israel
Veckans innehåll:1) Ta del av det andra Israel i veckans nyhetsbrev!
Denna veckans Israelnytt tar oss bakom det Israel vi så vanligtvis hör och läser om. I Israel har det varit en pågående diskussion om vilka förpliktelser landet ska ha för att hjälpa människor som är fast i fruktansvärda krig. Vi uppmärksammar detta genom att ta upp en aktuell artikel som publicerades i Jerusalem Post i början av april.

2) Sveriges stöd till terrorn
Ulf Öfverberg

PA:s terrorstöd har varit föremål för diskussion i flera länder under lång tid. USA har sedan 2015 minskat landets biståndsanslag till den palestinska administrationen på grund av det stöd som betalas ut för terrorhandlingar. Utbetalningar har även fått europeiska länder att reagera. Bland annat diskuteras frågan i Tyskland. Men i Sverige är det tyst.

3) Lövin vill inte granska palestinska skolor

Som Israelnytt rapporterat om har den palestinska utbildningsministeriet nyligen brutit kontakten med UNRWA, sedan det framkommit att UNRWA bland annat planerar att tona ner anti-israeliska beskrivningar liksom lovord för palestinska fångar i sin läroplan för UNRWA-skolor i palestinska områden. Regeringen tycker att kontrollmekanismerna fungerar.
4) Svensk flathet gentemot Palestina
Anders Gustafsson

Regeringen säger att Sverige ska vara en moralisk stormakt men så länge man visar flathet och kravlöshet i biståndsgivningen till palestinierna ekar de orden tomt. Och att förse biståndet med tydliga krav och villkor är inte att ta ställning i den komplicerade Israel-Palestina-konflikten. Det är att stå upp för grundläggande värderingar som ska gälla all svensk biståndsgivning.

5) Rivlin: Situationen för kristna i Mellanöstern en “vanära mot mänskligheten”

Det judiska folket “vet bättre än någon annan vad det innebär att be i rädsla och drabbas av terrorism” och lovade att Israel skulle “skydda ens religionsfrihet, den personliga säkerheten och säkerheten för era heliga platser“.sade den israeliske presidenten Reuven Rivlin under ett besök i samband med påsken.

6) Hur är det med det kristna kulturarvet?

Gunnar Olofssons fråga om det kristna kulturarvet är snarare mer berättigad att gälla de muslimska länderna i Mellanöstern, skriver Monica Strandow.

7) Rabbiner uppmanar till handling, hjälp till syrier som är fast i inbördeskriget
“Kärlek för andra människor som motiverar människor att dela den andres sorg och att ta sig själva för att hjälpa dem är en av Torahs värderingar”, skrev Rabbi Amit Kola, författaren till Beit Hillels positionspapper.

“Att rädda livet jämförs med att rädda en hel värld … Att hjälpa icke-judar genom att ge dem grundläggande behov är en gärning av vänlighet och en av vägarna för freden och den judiska lagen. Dessutom är deltagande i sådana ansträngningar också en helighet av Guds namn. ”

8) Första kvinnliga domare utnämnd till att döma i Sharia domstol i Israel 
“Detta är ett beslut med många konsekvenser rörande allt som är relaterat till att främja kvinnans status inom det arabiska samhället”, säger riksdagsmannen Issawi Farij. “Vi kunde vidarebefordra beslutet  med stöd av shari’a – domstolarnas ledarskap. En annan symbol för diskriminering av arabiska kvinnor har upphört. “

9) FN:s generalsekreterare: Att förneka Israelis rätt att existera är en modern form av antisemitism

“Ni kan vara helt säkra på att jag som FN: s generalsekreterare kommer att stå i förgrunden i kampen mot antisemitism, och säkerställa så att FN kan vidta alla möjliga åtgärder för att antisemitism skall fördömas, och om möjligt utrotas från jordens yta “, sa Guterreres

10) Anmälan till Samfundet Sverige – Israels Riksårskonferens i Norrköping 5-7 maj 2017
Israel jubilerar – Sverige accelererar. Glöm inte att anmäla er till årets spännande Riksårskonferens!

Ta del av det andra Israel i veckans nyhetsbrev!
En späckad vecka är över och nu strax väntar en långhelg.
Denna vecka har som vanligt varit händelserik i de svensk-israeliska relationerna.

Vi ser, sakta men säkert, hur man vågar ställa kritiska frågor om saker man tidigare vetat om men haft närmast beröringsskräck mot. En av dessa kritiska infallsvinklar handlar om svenskt, men också i förlängning europeiskt, bistånd till uppvigelse av våld och historieförvanskning.

I Skandinavien, resten av Europa och i USA, börjar man nu äntligen fråga sig om man skall villkora palestinska biståndet för att säkerställa att medlen används för att uppmuntra till fredlig lösning och samexistens. I veckans Israelnytt uppmärksammar vi hur Mikael Oscarsson, återigen, påpekar Sveriges ansvar som givare till UNWRA (UNRWA anklagas av flera för att uppvigla till våld, historieförvanskning). Detta uppmärksammar även ledarskribenten Anders Gustafsson som menar på att förse biståndet med tydliga krav och villkor är inte att ta ställning i den komplicerade Israel-Palestina-konflikten utan att det i själva verket är att stå upp för grundläggande värderingar som ska gälla all svensk biståndsgivning

Ulf Övferberg tar upp den palestinska myndighetens terrorstöd som varit föremål för debatt i flera länder. Men inte i Sverige.

Denna veckans Israelnytt tar oss bakom det Israel vi så vanligtvis hör och läser om. I Israel har det varit en pågående diskussion om vilka förpliktelser landet ska ha för att hjälpa människor som är fast i fruktansvärda krig. Vi uppmärksammar detta genom att ta upp en aktuell artikel som publicerades i Jerusalem Post i början av april.

Situationen för de kristna i Mellanöstern och Israels relation till de sina uppmärksammas.

Och glöm inte att ta del av Hannah Hatib som blir den första kvinnliga domaren vid Israels sharia domstolar för den muslimska minoriteten.

Stefan Dozzi
Generalsekreterare
Samfundet Sverige-Israel

Med Din hjälp vill Sverige-Israel göra Sverige till Europas mest Israelvänliga land! Bli medlem genom https://www.sverigeisrael.se Vi är också tacksamma för varje bidrag PG 357649-3! Det går också bra att skicka en slant via SWISH: 123 326 43 30. Många hjärtliga tack för Ditt stöd!

Sveriges stöd till terrorn
I kölvattnet av terrordådet i Stockholm kommer nu en rad av åtgärder att följa. Exempelvis ska medlemskap i terrororganisationer snabbutredas i syfte att förbjudas. Men samtidigt fortsätter Sverige att indirekt stödja en terrorism som drabbar människor i Israel; ett land vars medborgare länge har utsatts för terrorns prövningar, skriver Ulf Öfverberg.

Enligt palestinsk lagstiftning får terrordömda och deras familjer sin försörjning av palestinska myndigheter. Jerusalem Center for Public Affairs har i en gedigen genomgång räknat fram det stödet till 315 miljoner amerikanska dollar per år. Det är omkring 2,7 miljarder svenska kronor. Nästan dubbelt så mycket som Sverige ger i bistånd till PA, Palestinska myndigheten, under fyra år!

Terrorn mot israeler har resulterat i nästan 700 israeliska offer, hundratalet skjutningar, femtiotalet bilramningar och nästan 300 knivattacker. För den internationella publiken tar PA och dess ledare Mahmoud Abbas avstånd från terrorn mot israeler. Men samtidigt fortsätter utbetalningarna till terroristernas anhöriga.

PA mottar mellan 2015-2019 1,5 miljarder kronor i svenskt bistånd. Därmed är Palestina det land som får överlägset mest pengar per capita i svenskt bistånd. Av de tio länder som Sverige gav mest bistånd till förra året får Palestina per capita nästan dubbelt så mycket bistånd som Somalia, som kommer på andra plats, och 50 gånger mer än Bangladesh, på tionde plats. Och då är Palestina, enligt FN, ett av de mest utvecklade biståndsländerna.

Föremål för diskussion

PA:s terrorstöd har varit föremål för diskussion i flera länder under lång tid. USA har sedan 2015 minskat landets biståndsanslag till den palestinska administrationen på grund av det stöd som betalas ut för terrorhandlingar. Utbetalningar har även fått europeiska länder att reagera. Bland annat diskuteras frågan i Tyskland. Men i Sverige är det tyst.

Vi kan tycka olika om den israeliska regeringens politik men det kan inte anses vara en politik för fred att ge bistånd till en regim som inte bara är patriarkal, nepotistisk och korrumperad utan också med omfattande ekonomiska utbetalningar stödjer terrorism mot civila israeler. Kanske kan terrordåden mot våra egna medborgare ge nytt perspektiv på det svenska biståndet till en regim som stödjer terror.

Ulf Öfverberg

ordförande Samfundet Sverige-Israel Stockholm

Lövin vill inte granska palestinska skolor

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) är fullt nöjd med hur FN-organet UNRWA sköter sina åtaganden i palestinska skolor. I en interpellationsdebatt i riksdagen på tisdagen avvisade hon därmed krav från Mikael Oscarsson (KD) om att granska hur väl de mänskliga rättigheterna efterlevs inom den palestinska grundskolan.

Det var inte första gången som Mikael Oscarsson reste frågan om det svenska biståndet till UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). FN-organet ansvarar för skolgången för 312 000 palestinska barn och ungdomar på Västbanken, i Gaza och i östra Jerusalem.

Mikael Oscarsson påpekade Sveriges ansvar som givare till UNRWA, och gav flera exempel på hur palestinska skolor upprätthåller bilden av Israel som fiende och våld och martyrskap som en väg framåt.

Exempelvis är över 30 av den palestinska myndighetens skolor uppkallade efter terrorister, berättade han, samtidigt som ordet “fred” saknas i läromedlen och Israel sällan är med på kartorna i palestinska skolböcker.

Men Isabella Lövin menade att problemet är överdrivet, och att detta problem även finns i israeliska skolböcker.

– Regeringen är medveten om att det förekommer en omfattande debatt om i vilken utsträckning det förekommer uppvigling på israelisk och palestinsk sida i skolböcker och att frågan är omtvistad, sa hon.

– Regeringen anser inte att interpellantens påståenden om den utbildning de palestinska skolbarnen får är rättvisande – vare sig i UNRWA-skolor eller i de andra palestinska skolor som använder samma läroplan.

Hon sa sig dessutom vara fullt nöjd med de kontrollmekanismer som finns, genom UNRWA:s givarländer och den israelisk-palestinska utbildningskommitté som följer upp Oslo-avtalet.

I stället förde hon över frågan till israelisk konfiskering och rivning av byggnader på Västbanken, i den så kallade Sektor C.

– Jag kan hålla med Mikael Oscarsson vilken dag som helst på året om att hatpropaganda är fullständigt förkastligt och att det inte är vägen framåt, sa statsrådet.

– Men kan Mikael Oscarsson hålla med om att illegala bosättningar och konfiskering av biståndsfinansierade strukturer på ockuperad mark är något som vi ska fördöma?

Isabella Lövin påpekade även att Mikael Oscarssons exempel var hämtade från 2010 och 2013, före den senaste översynen av UNRWA:s utbildningsarbete och den palestinska myndighetens läroplan.

Men enligt Jerusalem-baserade Impact-se (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education), som bland annat granskar läromedel som ges ut av den palestinska myndigheten, har situationen inte förbättrats.

I en rapport som kom tidigare denna månad uppger organisationen att de läromedel som getts ut av den palestinska myndigheten på senare år snarare är mer problematiska än tidigare.

Rapporten grundar sig, enligt Jerusalem Post, på en genomgång av 45 läromedel och lärarhandledningar för grundskolan som gavs ut 2016.

Exempelvis, skriver tidningen, saknas Israel på kartan i en bok för tredjeklassare. I en annan bok för samma årskurs finns en bild av hur elever i ett klassrum ser på en tom plats, där det står “martyr”.

I en lärobok för matematik för fjärdeklassare ska eleverna räkna ut hur många “martyrer” som dog i de två tidigare intifadorna. På sidan finns ett foto av ett begravningståg med kistor draperade i palestinska flaggor.

Dessutom skriver israeliska medier om att den palestinska utbildningsministeriet nyligen brutit kontakten med UNRWA, sedan det framkommit att UNRWA bland annat planerar att tona ner anti-israeliska beskrivningar liksom lovord för palestinska fångar i sin läroplan för UNRWA-skolor i palestinska områden.

I ett tillkännagivande på sin hemsida skriver ministeriet, enligt Times of Israel, att förslaget till ändringar av läroplanen är ”en förolämpning av det palestinska folket, dess historia och kamp”, och att brytningen kommer vara till dess att UNRWA “korrigerar sin position”.

Eva Janzon

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Världen Idag den 26 april

http://www.varldenidag.se/nyheter/lovin-vill-inte-granska-palestinska-skolor/Bbbqds!bzWxQMI1XKyWMZF4Scb8Q/

 

Svensk flathet gentemot Palestina

Sverige måste sätta upp hårdare villkor för biståndet till Palestina. Anders Gustafsson

Sverige är en oproportionerlig stor biståndsgivare i allmänhet och till Palestina i synnerhet. Under innevarande femårsperiod ger svenska skattebetalare Palestina 1,5 miljarder kronor i bistånd.

Allvarlig kritik mot kravlösheten i det svenska biståndet till Palestina riktades inte minst i slutet av förra året då europaparlamentarikern Lars Adaktusson (KD) i en debattartikel uppmärksammade att Palestinska myndigheten ger löner och bidrag till personer som genomfört terrordåd samtidigt som den är en stor mottagare av svenskt bistånd (SvD den 6 december 2016).

Bakgrunden till Adaktussons artikel var en rapport från Jerusalem Center for Public Affairs som visade att Palestinska myndigheten varje år lägger motsvarande 2,7 miljarder kronor på löner och bidrag till personer som genomfört terrordåd. Det kan exempelvis handla om att terrordömda efter frigivning garanteras en anställning i Palestinska myndigheten.

Detta är givetvis helt oacceptabelt och borde ha lett till en omprövning av det svenska biståndet så länge terrorstödet fortsätter.

Nu återkommer Adaktussons partikamrat riksdagsmannen Mikael Oscarsson om biståndet till palestinierna. Oscarsson debatterade i tisdags det omfattande svenska biståndet till FN-organet UNRWA med biståndsminister Isabella Löwin (MP) i riksdagen. Anledningen till debatten var en interpellation från Oscarsson ställd till Löwin.

UNRWA är FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar som bedriver verksamhet i Libanon, Syrien, Jordanien och Palestina. Däribland undervisning för omkring en halv miljon elever, varav 312 000 på Gaza, Västbanken och Östra Jerusalem. Det svenska stödet uppgick enligt regeringen till 300 miljoner kronor 2015, vilket gör Sverige till den femte största bidragsgivaren.

Anledningen till Oscarssons interpellation är uppgifter om att utbildningen i skolor finansierade via UNRWA förhärligar terrorism, exempelvis martyrskap, och att det är vanligt att Israel är raderat på kartor över regionen.

“Om det är så att en läroplan används där man för fram våldsförskönande och antisemitism och att skolböcker som används lär ut att Israel ska utplånas torde det vara väldigt problematiskt”, skriver Oscarsson i interpellationen. Ja, minst sagt “problematiskt”.

I början av februari presenterade den ideella organisationen UN Watch en rapport som visar oroväckande många exempel på hur anställda vid UNRWA i Libanon, Syrien, Jordanien och Gaza, bland annat lärare och rektorer, sprider grov antisemitism och hyllar terror i sociala medier. Adolf Hitler hyllas exempelvis öppet.

Oscarsson vill se en oberoende och förutsättningslös granskning av hur UNRWA använder sina medel, däribland alltså stora summor svenska skattemedel. Det är högst rimligt.

Regeringen säger att Sverige ska vara en moralisk stormakt men så länge man visar flathet och kravlöshet i biståndsgivningen till palestinierna ekar de orden tomt. Och att förse biståndet med tydliga krav och villkor är inte att ta ställning i den komplicerade Israel-Palestina-konflikten. Det är att stå upp för grundläggande värderingar som ska gälla all svensk biståndsgivning.

Rivlin: Situationen för kristna i Mellanöstern en “vanära mot mänskligheten”

Jag säger till er här, våra kristna bröder i Jerusalem, våra tankar är med er under denna svåra tid,” sade den israeliske presidenten Reuven Rivlin.

President Rivlin besökte Latinpatriarkatet i Jerusalem för att hedra påsken.Han beskrev de kristnas öde Mellanöstern som “en vanära mot mänskligheten” under ett möte med överhuvudet för det latinska patriarkatet i Jerusalem och den grekisk-ortodoxa patriarken.

Presidenten noterade de senaste terroristattackerna mot koptiska kristna i Egypten samt förföljelsen av syriska kristna av ISIS och av andra extremistiska islamistiska grupper och sade att Israel skulle fortsätta att skydda sin kristna befolkning.

“”Alla har vi sett bilderna från Syrien; Jag besökte några av de skadade som behandlades på israeliska sjukhus. Vad som händer där mot det kristna samhället – och mot hela landet – är en vanära mot hela mänskligheten. ”

Rivlin sa att det judiska folket “vet bättre än någon annan vad det innebär att be i rädsla och drabbas av terrorism” och lovade att Israel skulle “skydda ens religionsfrihet, den personliga säkerheten och säkerheten för era heliga platser“.

Ärkebiskop Pierbattista Pizzaballa, som för närvarande tjänar som den apostoliska administratören av det latinska patriarkatet, en interimistisk position, tackade Rivlin för dennas stöd.´Han noterade dock att Israel också drabbats av anti-kristna attacker, såsom brandattack mot kyrkan i Galileen, och nämnde Rivlins solidaritetsbesök med platsen. Pizzaballa sa att kristna var en kritisk del av landet och i Jerusalem. De utgör “en integrerad del av stadens identitet, utan vilken Jerusalem inte kunde vara densamma“.

Grekisk-ortodoxa patriarken Theophilos III instämde med detta och kallade Jerusalem en plats som “omfamnar en multireligiös och multietnisk mosaik” och sade att staden skulle kunna vara ett exempel på “harmonisk samexistens och en syntes av traditioner och civilisationer.”

Artikeln har tidigare publicerats i Jerusalem Post den 19 april 2017 http://www.jpost.com/Israel-News/President-Rivlin-Plight-of-Christians-in-Middle-East-stain-on-humanity-488346

Hur är det med det kristna kulturarvet?

Insändare

Gunnar Olofssons fråga om det kristna kulturarvet är snarare mer berättigad att gälla de muslimska länderna i Mellanöstern, skriver Monica Strandow.

Gunnar Olofsson ställer sig frågan om man egentligen bryr sig om vad som händer i det heliga landet, i synnerhet undrar han över det kristna kulturarvets fortsatta varande. Hans fråga i det fallet är snarare mer berättigad att gälla de muslimska länderna i Mellanöstern, där odemokratiska regimer och fanatiker sakta men säkert utplånar de kristnas närvaro. Endast en spillra finns numera kvar av de kristna efter deras flertusenåriga historia i området. I Israel och Jerusalem kan däremot de tre monoteistiska religionerna samsas, och även de kristnas olika heliga platser är skyddade. Tyvärr har Betlehems och Nasarets kristna fått en svårare tillvaro på senare tid, vilket inte beror på israelerna.

Det är knappast något att förundra sig över att Israel förklarat Jerusalem som sin odelbara och eviga huvudstad som faktiskt grundades för tretusen år sedan. Under tvåtusen år av förskingring runtom i hela världen var judarnas ständiga bön: “Nästa år i Jerusalem. LeShana Haba’ah b’Jerushalayim.” Trots förskingringen är det väl känt att det alltid funnits en judisk befolkning i landet.

Olofsson undrar också vad som händer när processen är fullbordad. Det finns fullt fog att ställa den frågan med tanke på vilka krafter som kämpar om att få makt över Jerusalem. Man behöver inte vara särskilt insatt för att förstå vad som händer om odemokratiska organisationer liknande Hamas och andra, som inte värnar om mänskliga fri- och rättigheter, och där hedersrelaterat våld och förtryck är accepterat förutom terrorhandlingar, skulle komma till makten.

Förutom dessa ovanstående frågor, undrar Olofsson över de palestinska flyktingarna. Han glömmer i sammanhanget att nämna alla de tusentals judiska invånarna som fördrivits från muslimska länder runt om i Mellanöstern. De som överlevde förföljelsen blev bestulna på allt de ägde, innan de tvingades att lämna länder de befolkat, till och med före islams inträde genom Muhammed. Det är väl känt att efter Förintelsen under andra världskriget hade judarna en fristad i Israel. Om deras rättighet till sitt hemland ifrågasätts; vem skulle då ha större rätt?

I nuläget finns möjlighet för alla religioner och folk att leva sida vid sida, och väldigt många bryr sig verkligen om vad som händer, både bland araber och israeler. Men förutsättningen är att det finns tolerans och en uppriktig fredsönskan. Det ser dock dystert ut för framtiden, med tanke på den indoktrinering som små barn blir utsatta för i palestina-arabiska skolor, finansierade med enorma penningsummor från västvärlden, däribland Sverige. Där har vuxna ett stort ansvar och framför allt de politiska ledarna. För att få en bra framtid, är det dags att lägga ner våldet och hatets handlingar. När det sker; först då kan man säga att processen börjar gå mot fullbordan.

Monica Strandow

Insändaren publicerades i Hela Hälsingland http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/hur-ar-det-med-det-kristna-kulturarvet och var ett svar på Gunnar Olofssons Vem tillhör Jerusalem?   http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/vem-tillhor-jerusalem

Rabbiner uppmanar till handling, hjälp till syrier som är fast i inbördeskriget

Den syriska, kemiska, vapensattacken i Idlib i veckan (början av april) har lett till ett ramaskri från rabbiner och rabbinska grupper mot blodbadet i landet, och efterlyser nu åtgärder för att hjälpa till att lindra situationen för syrier som har hamnat mitt i konflikten. Denna vecka (början av april)  publicerade den religiös-zionistiska, rabbinska, föreningen Beit Hillel ett positionspapper som diskuterar de möjliga skyldigheterna i judisk rätt gentemot syriska medborgare och vilka åtgärder som bör vidtas för att hjälpa icke-judar i en sådan kris. “Kärlek för andra människor som motiverar människor att dela den andres sorg och att ta sig själva för att hjälpa dem är en av Torahs värderingar”, skrev Rabbi Amit Kola, författaren till Beit Hillels positionspapper. “Att rädda livet jämförs med att rädda en hel värld … Att hjälpa icke-judar genom att ge dem grundläggande behov är en gärning av vänlighet och en av vägarna för freden och den judiska lagen. Dessutom är deltagande i sådana ansträngningar också en helighet av Guds namn. ” Rabbinen skrev att begränsningar inom judisk lag, som att ge fria gåvor till icke-judar, inte var relevanta för diskussionen eftersom gåvorna kunde betraktas som “fredens vägar” och noterade att sådana restriktioner endast gäller för avgudadyrkare, vilka syrier inte är. Han noterade också att även om judisk lag ger preferens till välgörenhet till släktingar, kräver judisk lag också att man prioriterar välgörande givande av den som är mest i behov. Beit Hillel-ordföranden Rabbi Meir Nehorai sade: “Torans vägar är vägar för fred, och därför är det inte bara tillåtet av ett religiöst bud att göra så (utan mer därtill) … tyvärr är vi vittne om massmord i Syrien och vi får inte ignorera denna hemska verklighet, men istället använda verktygen i våra händer för att förhindra död och folkmord. ” Till Jerusalem Post, uppmanade Rabbi Doniel Hartman, president vid Shalom Hartman Institute, konkreta åtgärder av staten Israel för att hjälpa till att förhindra massmord i Syrien, samt att skapa en dialog om “social kritik” i frågan i israeliska samhälle. “Tystnad möjliggjorde för Förintelsen att inträffa, och ord är förhandlingsåtgärder så att vi måste skapa ett utrymme för vår moraliska uppgörelse över vad som händer i Syrien”, säger Hartman. “Vi måste vara en röst för social kritik som behöver höras inte bara, när judar är i fara, men när det finns en djup orättvisa någonstans i världen, att vara tyst är att bryta mot vårt mandat som judar och våra traditioners skyldigheter . ”

Han noterade emellertid att för att sådan social kritik ska vara giltig måste Israel “hylla” sina egna sociala kritiker, men argumenterade för att landet haft motsatt inställning till sådana åsikter och har avvisat social kritik riktad mot dess politik, och handlingar.

I den mer praktiska verkligheten sade Hartman att Israel, som ett land, måste omfamna sin regionala supermaktstatus ekonomiskt, militärt och överväga åtgärder för att förhindra massmord i Syrien.

“Vår roll i världen har inte utarbetats. Vi är i 2017, lever genom en 1948-objektiv som är insatt att titta igenom 1967-objektivet. Vi är inte längre David, vi är Goliath, säger han.

“Vi måste växa upp i sionismen och ta vår plats i världsstadiet för sådana sorters saker … Som en supermakt kan vi skydda judar och bekämpa orättvisor samtidigt. Israel ska vara en del av en koalition som gör någonting, mycket möjligt militärt. Varför ska Israel inte vara en del av att framtvinga en no fly zon?. Varför stoppar vi bara Hizbollahs anskaffande av missiler? kanske borde vi också se till att civila inte gasas. ”

Artikeln har tidigare publicerats i Jerusalem Post i början av april

http://www.jpost.com/Israel-News/Rabbis-call-for-action-assistance-to-Syrians-caught-up-in-civil-war-486205

Första kvinnliga domare utnämnd till att döma i Sharia domstol i Israel 

Advokaten Hannah Hatib, från den norra israelisk- arabiska staden Tamra i dag blev i tisdags den första kvinnan som kommer arbeta som domare inom shari’a domstolar efter att en kommitté som leddes av israeliska justitieminister Ayelet Shaked godkänt Hatibs nominering. Riksdagsmannen Issawi Frej, som initierade möjligheten kallade detta ett “historiskt beslut”. Hatib arbetar för närvarande som advokat och representerar även kunder i shari’a domstolar.

Shari’a domstolar avgör familjerätten inom det muslimska samhället, samtidigt som de har den unika myndigheten att diskutera äktenskapliga frågor. Shari’a domstolarna i Israel är muslimska motsvarigheten till rabinnatets, judiska domstolar. “Detta är ett beslut med många konsekvenser rörande allt som är relaterat till att främja kvinnans status inom det arabiska samhället”, säger Farij. “Vi kunde vidarebefordra beslutet  med stöd av shari’a – domstolarnas ledarskap. En annan symbol för diskriminering av arabiska kvinnor har upphört.

För att nå jämställdhet inom det israeliska samhället måste vi först garantera jämställdhet inom det arabiska samhället. Kampen mot diskriminering av arabiska kvinnor fortsätter.”

Artikeln är hämtad från JerusalemOnline

http://www.jerusalemonline.com/news/in-israel/local/first-female-judge-appointed-to-sharia-courts-in-israel-28072

 

FN:s generalsekreterare: Att förneka Israelis rätt att existera är en modern form av antisemitism

FN: s generalsekreterare Antonio Guterres lovade att vidta åtgärder för att avsluta antisemitismen och kallade förnekandet av Israels rätt att existera en modern form av anti-judisk hat. Vid ett tal, i söndags kväll, i samband med judiska världskongressens plenarsammanträde i New York, sade Guterres att han inte kunde kontrollera alla uttryck av fördomar mot Israel i FN. Men han sa att Israel har rätt att bli behandlad som vilken annan medlemsstat som helst. “En modern form av antisemitism är förnekandet av Israels rätt att existera,” sade Guterres. “Som FN: s generalsekreterare kan jag säga att staten Israel måste behandlas som någon annan stat, med exakt samma regler.” Israels, och amerikanska tjänstemän, tillsammans med Israels anhängare, har länge anklagat Förenta nationerna för’ fördomar mot Israel. Enligt U.N. Watch, en pro-israelisk grupp, som övervakar det internationella organet, fördömde FN: s generalförsamling Israel 20 gånger 2016, jämfört med sex fördömanden mot resten av världen tillsammans. Men Guterres betonade att vikten av att behandla landet rättvist, betyder inte att han alltid kommer att vara överens med alla beslut, och regeringsståndpunkter, som fattas av någon regering som sitter i Israel” men tillade  “den absoluta obestridliga rätten att Israel ska existera, och att leva i fred och säkerhet med sina grannar. “Han förespråkade också för  inrättandet av en palestinsk stat. “Ni kan vara helt säkra på att jag som FN: s generalsekreterare kommer att stå i förgrunden i kampen mot antisemitism, och säkerställa så att FN kan vidta alla möjliga åtgärder för att antisemitism skall fördömas, och om möjligt utrotas från jordens yta “, sa Guterreres   Följande text är ett kortare utdrag. Artikeln i sin helhet går att läsa via Jewish Telegraph Agency http://www.jta.org/2017/04/23/news-opinion/world/un-secretary-general-denial-of-israels-right-to-exist-is-modern-form-of-anti-semitism

50 år sedan Jerusalems enande firar vi med Rikskonferens i Norrköping! Program för Årskonferensen 2017

Fredag 18.00 Sabbatsmiddag med underhållning

Lördag Efter frukost, visning av Norrköpings synagoga och stadsvandring genom det judiska Norrköping

12.00 – 12.45  Lunch

12.45  Välkomsttal från Norrköpings kommun

13.00 – 14.30  Balfourdeklarationen 100 år – dess betydelse för Mellanöstern och Israel. Kristina Toledano Åsbrink.

14.30 – 15.00  Eftermiddagskaffe  15.00 – 15.30

Presentation av den nya organisationen 15.30 -1645  Årsmötesförhandlingar

17.00 – 18.00  Ambassadör Isaac Bachman

19.00 – 21.00  Festmiddag med tacktal till avgående ambassadör Isaac Bachman, lotteridragning

Söndag 08.00 – 09.00  Frukost

09.00 – 10.00   ”50 år sedan sexdagarskriget och Jerusalems återförening”.   Ulf Öfverberg

10.00   Förmiddagskaffe

10.30 – 11.30 ”Sverige och dess hållning till Israel.” Mathias Sundin och Magnus Oscarsson

11.30-12-15  Lars Adaktusson

12.15  Lunch och avslutning

Anmälningstalong, Samfundet Sverige-Israels Riksårskonferens i Norrköping 5-7 maj 2017  

Insändes till: Inga-Lill Sundström, Alviksvägen 228, 975 93 Luleå,  anmalan@sverigeisrael.org Ring 070-6799448 eller 0920-80161 för information.

Anmälan skickas in senast 25 april.  Betalning sker mot faktura som kommer som bekräftelse på anmälan. Konferens alternativ.

Sabbatsmiddag fredag kväll     320 kr.

Lördag seminarier inklusive Lunch  220 kr.

Festmiddag lördag kväll 400 kr.

Söndag seminarier inklusive Lunch 220 kr

Jag har särskilda krav på maten ……………………………………..

Jag bokar följande boende:

Fredag till Lördag Lördag till Söndag

Hotell inklusive frukost Enkelrum 1100/pp

Hotell inklusive frukost del i dubbelrum 650/pp

Vid beställning av dubbelrum anges namn på rumskamrat:…………………………………

Namn:

Adress:

Postadress:

Mobiltelefon:

E-post:  Om du vill ha fakturan till en annan adress än ovan

Namn:

C/o:

Adress:

Postadress:

E-post:  Vilka som är ombud för respektive lokalavdelning direkt av respektive styrelse till anmälan@sverigeisrael.se

 

Ge en gåva 

Hjälp oss göra Sverige till Europas mest Israelvänliga land. Hjälp oss i vårt arbete att försvara och skydda Israel. Hjälp oss bekämpa antisemitismen. Din gåva är oerhört viktig.

Bli medlem 

Varmt välkommen att bli medlem i samfundet Sverige-Israel. Ditt stöd är oerhört viktigt.

 

Israelnytts sammanställning, notiser och översättningar görs av dess redaktör om inte annat särskilt angetts. Hör gärna av Dig med frågor, synpunkter eller förslag till Sverige-Israels generalsekreterare Stefan Dozzi: stefan.dozzi@sverigeisrael.se
De artiklar och notiser, som publiceras i Israelnytt, överensstämmer inte nödvändigtvis med Samfundet Sverige-Israels åsikter, men inläggen bedöms som läsvärda. Ingen artikel i detta nummer av Israelnytt får reproduceras i tryckt form eller på Internet utan föregående skriftligt tillstånd av författaren.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *