Riksstyrelsen för Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Styrelselista för Vänskapsförbundet Sverige-Israel Riksorganisationen
Notera att ny styrelse valdes vid årsmötet den 17-19 maj 2019. Denna lista är därför i stora delar inaktuell, och uppdateras inom kort!

Ordförande
Lars Adaktusson. Stockholm

Vice ordförande
Lotta Jansson, Linköping

Tf AU-ordförande
Mats Fält, Tyresö

Kassör
Henrik Svensson, Stockholm

Sekreterare
Maria Halkiewicz, Drottningholm

Övriga styrelseledamöter
Inga-Lill Sundström, Luleå

Mathias Sundin, Stockholm

Moissis Nikolaidis, Spånga

Joakim Widell, Västerås

Magnus Oscarsson, Ödeshög

Lars Ahlgren, Höllviken (adj)

Suppleanter
Lisa Abramowicz, Djursholm

Ulrik Hammar, Trollhättan

Sonja Nordin, Överhörnäs

Yael Mosesson, Johanneshov

 

[Sidan senast uppdaterad 2019-05-23]