Nyheter

Till minne av Alf Norbäck, en sann Israelvän

Alf Norbäck var min företrädare som ordförande för Gotlandsavdelningen av Vänskapsförbundet Sverige Israel. Då jag tillträdde var föreningskassan tom. Jag frågade Alf om orsaken.  ”Du förstår, det var några israeliska musiker på besök i Sverige. Vi måste ju hjälpa dem att få framträda någonstans.” Att det är svårt att få musikarrangemang att gå runt kände han till, men vi måste ju ställa upp.  En del pengar hade han lagt till själv också.  När det var insamlingar för israeliska projekt, för barn och gamla med behov i landet var Alf en trogen givare.

Alf var den som försåg oss med information om Israel och Mellanöstern .  Han skötte prenumererandet på olika nättidningar.  Då och då var någon tidning fördröjd. Vi andra tänkte väl att den kommer nog snart eller – hemska tanke- vi hade inte ens uppmärksammat förseningen.  Alf uppmärksammade direkt på dagen. Han ringde mig ofta och frågade om någon nättidning, vad jag tyckte.  När det kom till Israeldebatt med oliktänkande väjde han aldrig, gav direkt sina synpunkter på insändarsidorna.

Jag diskuterade en gång detta om att vara Israelvän med Alf. Vi enades snart om att vi européer kan sägas ha en kollektiv skuld till det judiska folket, detta efter det ofattbara folkmordet under Hitlerregimens tid. Ytterst lite gjordes från Sverige eller andra icke inblandade stater den gången för att förhindra eller lindra. Det lilla vi idag kan, eller måste göra, är att stå upp för staten Israel, där judar skall kunna ha en fristad och aldrig mer behöva lida förföljelse.  Alf var född 1932, och hade därför klara minnen av världskrigets tid. När den judiska tragedin efter krigsslutet blev öppet redovisad för en förskräckt omvärld, blev han direkt en stark Israelvän. Jag, som är en del yngre, förstod sammanhangen nog mer tydligt när jag kom att arbeta och bo i Israel.

Under Almedalsveckan har Israels ambassadör brukat besöka Visby ett par dagar. Vi i föreningen ville gärna bjuda in honom för samtal. Alf var den som välvilligt öppnade sitt hem för besöket. Hans fina lägenhet ligger mitt i Visby innerstad med en vidunderlig utsikt från balkongen över bland annat Botaniska trädgården.  Ambassadören Isaac Bachman var alltid imponerad.  Lite spännande var ändå besöket för oss på det lugna Gotland. Ambassadören åtföljdes alltid av två livvakter. De fick kaffe och kaka de också, men ville sitta i köket.

Vi saknar Alf mycket i vår förening. Han var den verklige Israelkämpen.

Vänskapsförbundet Sverige Israel, Gotland
Kerstin Jonmyren

Bilder från Yom Haatzmaut-firandet i Malmö. Och från Sverige-Israels firande i Väst.

Sverige-Israels lokalförbund i Malmö-Lund firade den 19 april Israels självständighet tillsammans med Judiska församlingen i Malmö.


En av värdarna var Sverige-Israels Lars Ahlgren, som välkomnade och tog hand om Lars Adaktusson och undertecknad.


Platsen var en fullsatt festlokal hos Casino Cosmopol i Kungsparken, Malmö. [Foto: Elinor Magnusson]


Gruppfoto med kvällens konferencier Nina Eilenberg-Wemrin, Malmöförsamlingens viceordförande Ann KatinaNegar Josephi och Lars Adaktusson. [Foto: Elinor Magnusson]

– – –

Också Sverige-Israels firande i Väst var välbesökt. Riksordföranden Lars Adaktusson m.fl. talade inför 424 personer på Nimbus, Öckerö, lördagen den 21 april. Mer om detta – och fler foton – nästa vecka, men några foton redan nu:


Annelie EnochsonLars Adaktusson och Jörgen Knudtzon.


Vid trumpeten skymtas Salomon Helperin.

[Tidigare publicerat i Sverige-Israels veckomail Israelnytt. Fortsättning följer.]

På Israels 70-årsdag har landet 8,842 miljoner invånare

På Israels 70-årsdag har landet 8,842 miljoner invånare
av: Times of Israel

Israels statistiska centralbyrå (CBS) släppte på måndagen de senaste siffrorna om landets befolkning.

Israel har nu totalt 8.842.000 invånare, varav 74,5% är judisk. Resten är framförallt arabisk (20,9%), medan 4,6% är icke-arabiska kristna, eller tillhör någon annan etnisk grupp.

Under det gångna året har 177.000 barn fötts, 41.000 israeler avlidit, och 28.000 immigranter anlänt. Detta ger en befolkningsökning på 1,9%.

År 1948 bodde endast 806.000 personer i Israel, det vill säga mindre än en tiondel av i dag. Då var världens judiska befolkning 11,5 miljoner, varav endast 6% i Israel. I dag finns det uppskattningsvis 14,5 miljoner judar i världen. Hela 45% av dem bor i Israel.

När staten bildades fanns det bara tre städer med en befolkning över 100.000. År 2018 finns det 15 sådana städer. För tio år sedan bara 12 stycken.

I israel ligger födelsetalet på 3,11 barn per kvinna, vilket är klart högst i västvärlden. Inom OECD är snittet ungefär 1,7 barn per kvinna, och det näst högsta födelsetalet återfinns i Mexiko, med ca 2,2. [I Sverige är motsvarande siffra 1,88,]

Judiska kvinnor hade under 2016 i snitt 3,06 barn, vilket är en ökning sedan 1996 då antalet var 2,59. Den genomsnittliga arabiska kvinnan hade 3,11 barn, en betydande minskning sedan 1996: 4,35, och 1980: nästan 6.

År 1949 var den förväntade livslängden för kvinnor i Israel 67,6 år, och för män 64,9. I slutet av 2016 var det 84,2 för kvinnor, och 80,6 för män, en liten minskning från föregående år.

Times of Israel

Publicerad 16 april 2018
https://www.timesofisrael.com/at-70-israels-population-is-8-842-million-43-of-world-jewry/ Svenska översättningen har tidigare återgivits i Sverige-Israels veckomail Israelnytt.

Israel, en 70-åring med framtiden för sig.

(Infört i Nya Wermlandstidningen 20/4)

Det är nu 70 år sedan staten Israel utropades. Få betänker hur annorlunda historien varit om Israel nu istället firat 80 år. Då hade förföljda judar i Europa haft en tillflykt undan nazisterna och Förintelsen hade inte kunnat genomföras. Men sedan 1948 har Israel utgjort judarnas första nationella hemvist på 2 000 år; nu var judarna inte längre utlämnade åt den eventuella välviljan hos länderna i förskingringen där de befunnit sig.

Det var inte många som trodde att Israel skulle överleva det krig som utlovats av arabländerna efter FN-omröstningen i november 1947. Och förutom en rad erkännanden av den nyfödda staten var det inget land som lade två strån i kors för att hjälpa den att överleva. Mot arabländernas tungt beväpnade och delvis brittisktränade arméer ställdes ett folk på 650 000 invånare som varken hade flygvapen, pansar eller tungt artilleri. Det var David mot Goliat. För att lura fienden att de hade tungt pansar utrustade man jeepar med högtalaranläggningar och åkte omkring och spelade upp kanonmuller. Många unga män kom bokstavligen raka vägen från Förintelsen och fick ett gevär i händerna. Träning fanns det inte tid till. Men mot alla odds lyckades man försvara sig i detta och i en hel rad kommande krig, och den unga staten Israel vann snart beundran runtom i världen för sin förmåga att få öknen att blomma.

Israel är naturligtvis ingen fullkomlig stat, om nu någon sådan överhuvud taget existerar. Arbetet med att bygga en demokrati av västerländskt mått mitt i en region av diktaturer som helst vill förgöra den kunde ses som ett nästan omöjligt projekt. Att Israel idag trots alla krig man tvingats utkämpa och det ständiga hotet från terrorism förblivit ett öppet samhälle som garanterar mänskliga fri- och rättigheter för alla sina medborgare oavsett etnicitet, är en bedrift utan motstycke i världen. Landet blomstrar också såväl industriellt och tekniskt som kulturellt.

De palestinsk-arabiska flyktingarnas historia är en tragedi. Men det är en tragedi som inte har sin orsak i den judiska statens utropande. Hade araberna sagt ja till FN:s delningsförslag 1947 istället för att gå i krig mot Israel hade de två staterna tillsammans kunna fira 70 år nu. Men konflikten har aldrig handlat om gränser. Grundorsaken är och förblir att en judisk stat upprättats på mark som varit under muslimskt herravälde i över 1 000 år, vilket är omöjligt att acceptera för de extrema i arabvärlden.

Men är det viktigt att det finns en judisk stat? Är inte konceptet med en tillflykt för förföljda judar förlegat? Attacker med antisemitiska förtecken sker regelbundet runtom i världen. Också i Sverige växer antisemitismen snabbt och det är fullkomligt upprörande att en av Sveriges största städer nu är nästan Judenrein på grund av den hotbild som finns mot dem. Så, ja, det är viktigt att Israel finns. Att det finns ett land i världen där judars liv försvaras, där man inte som i Sverige förfasar sig över den ökande antisemitismen men inte gör något åt den i praktiken.

Ända sedan statens utropande har Israel varit ett hopp, inte ett hot, för Mellanöstern. Arabledaren emir Feisal välkomnade 1919 en judisk stat och menade att ”bara tillsammans kan vi nå verklig framgång”. När demokrati och mänskliga rättigheter vinner insteg i Israels grannländer kommer säkerligen också freden till Mellanöstern. Då kommer också till sist den judiska och den palestinska staten att blomstra sida vid sida.

Bengt-Ove Andersson

AU-ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Uppdatering vad gäller konfrontationerna vid gränsen mellan Israel och Gaza

Vi går nu mot den tredje veckan där våldsamheter väntas längst Israels gränser vilket är det palestinska ledarskapets senaste försök att tända gnistan vid gränsen mellan Israel och Gaza. Det hela organiseras och finansieras av terrororganisationen Hamas vars plan alltjämt är att samla tusentals gazabor för att fortsätta konfrontationerna. Under skydd av civila och små barn som mänskliga sköldar placerar Hamas ut bomber längst vägar och vid gränsen samt försöker ta sig igenom stängslet för döda civila israeler.

Israel har inget intresse av och vill inte heller skada civila palestinier. Israel vill ha en lugn och säker gräns mot Gaza. Israeliska säkerhetsstyrkor bevakar gränsen och konfrontation kommer att bemötas.

Normalt sett ses ökad aktivitet efter fredagsbönen och det brukar fortsätta en stund in på lördagen. Vi vet inte vad som kommer att ske denna helg. Hamas kan komma att initiera en mass-marsch eller våldsamt upplopp mot gränsen. I vilket fall är sammanstötningar att vänta.

Den palestinska kampanjen väntas kulminera den 15 maj (dagen efter Israel åtropade sin självständighet 1948 och som av palestinier kallas Nakba – katastrofens dag).

Den humanitära situationen i Gaza är oroande och beror på att Hamas och den Palestinska myndigheten inte klarar av att komma överens och säkerställa gazabornas välfärd. Istället för att lösa sina interna problem försöker de palestinska ledarna beskylla Israel, allt enligt ett gammalt palestinskt mönster. Att initiera våldsamheter mot Israel styr undan uppmärksamheten från de verkliga problemen så att de korrupta ledarna kan fortsätta styra med järnhand.

Hamas investerar uppåt 100 miljoner kronor i den pågående kampanjen där man bland annat betalar gazabor för att bege sig till gränsen och söka konfrontation.

Israel lämnade Gaza helt 2005 och ockuperar ingen mark. Det pågår inte heller någon så kallad ”belägring” av Gaza. Israel håller gränsövergångarna öppna och tonvis med förnödenheter passerar gränsen varje dag med hundratals lastbilar.

Information från föregående resa till Israel (våren 2018)

Vänskapsförbundet Sverige Israels resa till Israel och Jordanien 10–20 mars 2018

Denna information fanns även i vårt informationsblad: http://www.sverigeisrael.se/wp-content/uploads/2017/12/Informationsblad-Israel-resan-2017-11-13.pdf

Lördag 10 mars 2018
Avresa från Arlanda kl 10:00 med ankomst på Ovda flygplats i Eilat kl 15:45. Transfer till vårt hotell i Eilat, Prima Music Hotel.

Söndag 11 mars 2018
Fri dag i Eilat att ägna åt bad eller vandring. Reseledarna följer med på gemensam promenad till ”The Ink Flag Monument” och berättar historien om hur det kom till. Reseledarna finns till hands under resten av dagen och hjälper gärna till att ordna önskade aktiviteter, exempelvis ett besök på det mycket unika undervattenobservatoriet strax utanför Eilat. Övernattning Prima Music Hotel.

*Måndag 12 mars 2018
Vi passerar gränsen till Jordanien och åker därefter norrut upp mot Petra. På vägen ger vi oss ut på en jeeptur i Wadi Rum som är ett av världens mest fascinerande ökenlandskap med en hisnande natur. Under turen ser vi också på historiskt viktiga platser och får information om beduinernas liv och traditioner. Vi reser så vidare till Petra som vi når sen eftermiddag/kväll. Övernattning Petra Guest House.

[*För dem som inte vill följa med till Jordanien har vi gjort ett specialarrangemang så att man kan stanna kvar i Eilat ytterligare två dagar. Sedan reser man med sherut och återförenas med gruppen på onsdag kväll och genomför resten av programmet.]

Tisdag 13 mars 2018
Efter frukost går vi från vårt hotell eller rider ner till den mytomspunna klippstaden Petra som är ett av världens sju nya underverk. Här finns inte mindre än 800 olika byggnader och monument, de allra flesta uthuggna direkt ur de rödskimrande klipporna. När vi lämnar Petra beger vi oss mot Amman. Där bekantar vi oss först med Ammans historia genom att besöka Citadellet och andra historiska platser, innan vi ser på det moderna stadslivet och kulturen i Amman. Vi övernattar på Amman International Hotel.

Onsdag 14 mars 2018
Vi börjar dagen med att fortsätta vår sightseeing i Amman innan vi ger oss av mot berget Nebo. Härifrån får vi en panoramavy över Juda öken och Döda havet. På dagar med klart väder kan vi se ända till Betlehem, Herodes fästning Herodium, Jerusalem och Jeriko. Under dagen får vi också bada i Döda havet innan eller efter vi åker över Allenby Bridge/ Hussein Bridge för att passera över gränsen till Israel. Vi övernattar på Ibis Hotel i Jerusalem.

Torsdag 15 mars 2018
Vi börjar med att besöka ett av Förenade Israelinsamlingens projekt, barnbyn Neve Michael, och ser hur de tar hand om de ca 250 utsatta barnen som bor där under familjeliknande förhållanden. Sedan fortsätter sedan att titta på det moderna Jerusalem. Bland annat besöker vi Mishkenot Sha’ananim som är den första judiska stadsdelen utanför murarna av Jerusalems gamla stad. I dag är Mishkenot Sha’ananim ett av Jerusalems mest attraktiva områden med vackra parker, trendiga caféer, restauranger och butiker. Vi åker vidare till det pittoreska Ein Kerem där vi bland annat ser på Chagalls berömda glasmålningar i synagogan vid Hadassasjukhuset. För de som önskar ordnar vi ett besök på DVI-kliniken. Övernattning på Ibis Hotel.

Fredag 16 mars 2018
Fri dag för att koppla av och utforska Jerusalem på egen hand. Reseledarna finns till hands under dagen och hjälper gärna till att ordna önskade aktiviteter. Vid solnedgången börjar sabbaten. Övernattning Ibis Hotel.

Lördag 17 mars 2018
När vi lämnar hotellet på morgonen besöker vi först den gamla staden i Jerusalem och andra intressanta delar av staden innan vi reser mot kusten och Tel Aviv. Vi gör ett stopp i den historiska hamnstaden Jaffa. Här finns ett myllrande folkliv och i de smala gränderna finns det gott om konstgallerier och studios. Vi tittar också på den intressanta hamnen som fortfarande används för fiske. Därefter beger vi oss mot Tel Aviv och ser på de olika stadsdelarna, exempelvis Neve Tzedek och de jemenitiska kvarteren. När sabbaten är slut öppnar alla restauranger och affärer och staden fylls av ett myllrande folkliv. Vi bor nära stranden så det är nära till folklivet på strandpromenaden längs hamnen. Övernattning på hotell Metropolitan.

Söndag 18 mars 2018
Ledig dag att se sig omkring på egen hand och att bada i medelhavets vågor. Det går att promenera överallt i Tel Aviv. Längs Rothschild Boulevard finns många vackra Bauhausbyggnader att titta på. Kulturcentret med Israels opera och konstmuseum är värda att besöka. Det är också fint att promenera längs den 13 kilometer långa stranden som mynnar ut i Jaffa. Lika fint är att följa stranden norrut längs marinorna med många restauranger och caféer. Ett besök på Max Brenners världsberömda chokladrestaurang kan rekommenderas. Reseledarna finns tillhands under dagen och hjälper gärna till att ordna önskade aktiviteter. Övernattning Metropolitan Hotel.

Måndag 19 mars 2018
Vi börjar dagen med att åka till Atlit, ett läger som britterna inrättade för judiska invandrare på 1930-talet. Här fängslades tusentals judar som kom till Israel 1945 efter att ha överlevt koncentrationslägren i Europa. De trauman som de överlevande led när de anlände till lägret är nästan obeskrivbara. Hit blev de fraktade i boskapsvagnar till baracker som var nästan identiska med dem i koncentrationslägren. Efter det fortsätter vi norrut upp på Karmelberget där vi bland annat besöker en av drusbyarna. Vi kommer att göra ett besök på Tishbi Winery där vi kan prova vin och choklad. Pris 40 shekel som ej är inräknat i resepriset. Här finns också utsökt olivolja och marmelader att köpa.

Tisdag 20 mars 2018
Hemresedag. När vi har checkat ut promenerar vi till det närbelägna ”Independence Hall” där vi får en guidad tur om hur Israel utropades 1948. Så fortsätter vi promenaden till Carmel- Nachalat Binyamin marknaderna innan vi återvänder till hotellet för att kl 15 bege oss till flygplatsen för att flyga hem kl 19.05. Vi landar på Arlanda kl 23.00.

Pris:
19 800 kr per person i delat rum.
Enkelrumstillägg 5 750 kr
Anmälan senast 20 december 2017!

Flygtider:
SK2911 10 mars Arlanda – Eilat 1000 1545 DY4546 20 mars Tel Aviv – Arlanda 1905 2300

Priset inkluderar:
• Flyg med SAS och Norwegian, inklusive skatter
• En väska incheckat bagage på SAS, två väskor på Norwegian
• Möte och assistans på flygplatsen i Eilat
• 10 hotellnätter
• Halvpension (frukost och middag) samt en lunch
• Skandinavisktalande guide (Marie Ben Rei) enligt program i Israel
• Engelsktalande guide i Jordanien
• Luftkonditionerad buss enligt program
• Entréer enligt program
• Dricks är ej inkluderat

Avbeställningsförsäkring
För avbeställningsförsäkringen samarbetar Apollo med Gouda Reseförsäkring. Försäkringen kostar 5 % av resans totalpris och ger exempelvis skydd om du tvingas avbeställa din resa på grund av att du blivit sjuk, eller om sjukdom drabbat någon nära anhörig. Försäkringen täcker även eventuella ombokningskostnader, om du drabbas av någon av nämnda händelser. För mer information och fullständiga villkor, se http://www.gouda-rf.se/

Villkor:
• Anmälningsavgift på 1500:- betalas in vid bokningen
• Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar: För denna resa gäller särskilda avbeställningsvillkor.
• Slutbetalning ska vara Vänskapsförbundet tillhanda 60 dagar innan avresa
• Eventuell namnändring kan ske mot avgift

Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Apollos kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade tidtabell, valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure. Programmet kan komma att ändras något. Minimum 16 personer krävs för att resan ska bli av.

Anmälan sker senast 20 december 2017 till Lars-Åke Hallin: maila det ifyllda formuläret till lars-ake.hallin@swipnet.se

En anmälningsavgift, 1500 kr betalas in senast 10 dagar efter anmälningstillfället till Vänskapsförbundet Sverige Israels plusgironummer: 357649-3. Markera betalningen med Vänskapsförbundet Sverige Israels resa samt ditt namn. Slutbetalning senast 60 dagar före avresa. Kontaktuppgifter: Lars-Åke Hallin: E-mail: lars-ake.hallin@swipnet.se Telefon: 070 394 64 49, eller 08 712 61 39 Lotta Jansson: E-mail: lotta.owen.jansson@gmail.com Vänskapsförbundet Sverige-Israel, hemsida: www.sverigeisrael.se

PERSONLIGA UPPGIFTER Samtliga namn enligt pass (stryk under tilltalsnamn)

Förnamn ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Efternamn ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adress: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Postnummer/ort: …………………………………………………………………………………………………………………..

Mobilnummer: ………………………………………………………………………………………………………………………

E-mailadress ………………………………………………………………………………………………………………………….

Önskas enkelrum, JA/NEJ: ………………………………………………………………………………………………….

_
Denna information fanns även i vårt informationsblad: 
http://www.sverigeisrael.se/wp-content/uploads/2017/12/Informationsblad-Israel-resan-2017-11-13.pdf

 

Om konfrontationerna längs gränsstängslet mellan Gazaremsan och Israel

Den konfrontation som nu pågår längs gränsstängslet mellan Israel och Gazaremsan är i själva verket ett upplopp orkestrerat av Hamas. Hamas är en terrororganisation vars uttalade mål är Staten Israels undergång.

Hamas vill åstadkomma en massiv infiltration av Israels suveräna territorium genom att leda attack i massformat mot gränsstängslet och genombryta detta.

Hamas-terrorister, bland vilka vissa är beväpnade, blandar sig med mängden, uppviglar demonstranterna och leder attacker längs stängslet – exempelvis i form av skjutningar och utplacering av explosiva föremål – som vi såg förra fredagen.

Terroristorganisationen utnyttjar cyniskt kvinnor och barn, vilka med avsikt sänds till stängslet så att de skall komma till skada samt kunna användas som mänskliga sköldar för terror-handlingarna.

Israel är i sin fulla rätt att skydda sina gränser med alla till buds stående medel. Israeliska soldater ger inte eld utan åskillnad utan tar sikte på terrorister och farliga upploppsmakare. Israels enda intresse är att skydda sina gränser och medborgare, inte att skada oskyldiga.

Det internationella samfundet, i synnerhet de länder vilka stämplat Hamas som en terroristorganisation , måste fördöma de våldsamma attackerna mot Israels gräns och utöva påtryckningar på Hamas att sluta sätta sina medborgare i fara.

Vänligen se nedanstående uttalanden:

Hamas leader Yahya Sinwar at scene of the violent riots said: it will continue “until the border is erased”
https://ramallah.news/post/102542/‫السنوار-مسيرة-العودة-تصحح-المسار-وتأكد-أن-لا-تفريط-بذرة-تراب-من-فلسطين

• Hamas leader Yahya Sinwar to Gazans: “If you are hungry, eat Israelis livers”
https://www.alaraby.co.uk/flashnews/2018/3/30/‫السنوار-الشعب-الفلسطيني-يقف-في-وجه-محاولات-تصفية-قضيته

Here’s the Hamas military wing, Al-Qassam Brigades, official statement that 5 of its terrorists were killed in the Gaza violent riots against Israel.
https://www.alqassam.net/arabic/news/details/13443

Israels syn på händelserna vid gränsen till Gazaremsan (Danny Danon)

FN-ambassadörens artikel replikerar på en ledartext i New York Times (A Test for Israel in Gaza), men känns förstås väldigt passande även i svensk kontext. 

– – –

För det första så drog vi oss tillbaka helt och hållet från Gazaremsan i augusti 2005. Varje israelisk invånare, alla hem, fabriker och synagogor lämnade Gazaremsan. Välbefinnandet hos Gazas folk är inte vårt ansvar.

Åren efter vårt tillbakadragande tog Gazaremsan emot mångmiljardbelopp i bistånd. Hamas – internationellt klassad som terrororganisation – kunde använt pengarna till att förbättra livet för palestinierna. I stället missbrukades pengarna till att bygga raketer och gräva terrortunnlar i syfte att skada israelisk civilbefolkning.

För det andra är situationen på Gazaremsan inte orsakad av de restriktioner som finns, utan snarare på grund av Hamas vägran att avstå från terrorism. Kravet på att avstå från våld ställs inte av Israel, utan av USA, EU och FN, som en del av Kvartettens ramverk. Om det inte fanns någon terror skulle det inte heller finnas några restriktioner.

Och slutligen, den avspärrning som attackerades i förra veckan separerar en självständig demokratisk stat från en entitet styrd av mordisk terror. Våra säkerhetsstyrkor agerade omdömesgillt, och en stor majoritet av de dödade var terrorister som identifierats som medlemmar i Hamas.

Detta var inte några ”fredliga protester”. Precis som vi varnat inför säkerhetsrådet, var beväpnade terrorister utspridda bland demonstranterna, och det gjordes många försök att bryta avspärrningarna mot Israel. Var och en som idag kritiserar Israel måste fråga sig själv hur han skulle vilja att det egna landets säkerhetsstyrkor reagerade om terrorister beväpnade med skjutvapen och brandbomber marscherade mot hans egen landsgräns.

Hamas har meddelat att de även fortsättningsvis kommer att gömma sig bakom kvinnor och barn, och planera nya attacker mot vår suveränitet. Det är höjden av hyckleri när det internationella samfundet kritiserar Israel, men samtidigt blundar för de verkliga faktorer som orsakar smärta och lidande för Gazas oskyldiga invånare.

Danny Danon
Israels ambassadör till FN

Debattartikel publicerad i New York Times 4 april 2018
https://www.nytimes.com/2018/04/04/opinion/israel-gaza.html

[Den så kallade kvartetten består av FN, USA, EU och Ryssland. Efter Hamas valseger 2006 ställde kvartetten tre krav på det palestinska styret: att erkänna Israel, att följa ingångna avtal och att ta avstånd från våld som arbetsmetod.  /Red anm.]

Den israelisk-palestinska konflikten och det journalistiska hantverket

En av Israelnytts läsare har hört av sig med denna text, som vi tacksamt återger med vederbörandes tillstånd:

Det behövs en debatt kring public service-radion, och hur den ska kvalitetssäkras när det gäller det journalistiska hantverket. Det finns nästan inget område där dess brister är så beklämmande tydliga som i rapporteringen från den israelisk-palestinska konflikten.

Idag, på Påskdagen, sändes i Godmorgon Världen Cecilia Uddéns reportage från Jerusalem. Hon gjorde ett stort nummer av det hon vagt och bedrägligt beskrev som den israeliska borgmästarens beslut att ”beskatta Kyrkans egendom”, vilket bl.a. ledde till att den Heliga Gravens Kyrka stängdes i protest i slutet av februari. Hon lät intervjua den palestinske ärkebiskopen, som fick lägga ut texten obehindrat med befängda påståenden om att Israel vill ”få bort kristna palestinier”, och jämförelser med IS attacker mot kristna.

http://sverigesradio.se/godmorgon-varlden

Cecilia Uddén gjorde sig inte besväret att låta någon från den israeliska sidan komma till tals i denna känsloladdade fråga. Hon nämnde inte heller själv det som gick att läsa i varje internationell (och även arabisk) nyhetsrapport om tvisten. Nämligen att Kyrkans religiösa egendomar är helt skattebefriade och kommer så att förbli. Men att lagen gällde beskattning av Kyrkans *kommersiella* sidoverksamheter, såsom dess omfattande hotell- och restaurangbusiness, i likhet med de regler som gäller på de flesta andra ställen i världen, inkl. i Sverige. (Se ex. Reuters: https://tinyurl.com/y72qnyjl)

I korthet lät alltså Uddén ärkebiskopens påståenden stå helt oemotsagda, i likhet med hennes eget vilseledande utelämnande. Det kan inte vara en slump. Och det är inte acceptabelt. Det är dessutom helt i linje med hur Cecilia Uddén har för vana att agera när hon rapporterar om Israel.

Alla kan göra fel i sin publicistiska verksamhet. Men Sveriges Radio P1 och Ekot har i decennier nonchalerat kraven på opartisk och saklig rapportering gällande Israel, och har låtit Cecilia Uddén hållas. Det var bara när hon använde samma metoder i sin presidentvalsrapportering från USA 2004 som man vidtog åtgärder, och satte henne i karantän (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…). Men gällande Israel har hon fått hålla på på samma sätt.

I dagens Godmorgon Världen sändes också ett inte mindre än 20 minuter långt samtal med SR:s utrikeskommentator och fd. Mellanösternkorrespondent Agneta Ramberg, med anledning av att hon nu slutar efter 40 år, efter åratal av rapportering med tydlig slagsida mot Israel.

Ska radiolyssnarna tvingas fortsätta att licensfinansiera en verksamhet som ständigt låter kraven som sändningstillståndet ställer nonchaleras, utan tecken på att man vill rätta till den återkommande snedvridningen? Ska vi behöva vänta i ytterligare 40 år innan de värsta brotten mot journalistisk hederlighet och professionalism sanktioneras?

När ska redaktionsledningens ansvar utkrävas för att Cecilia Uddén tillåtits nonchalera kraven på opartiskhet och allsidighet år efter år? När ska missbruket av dess ansvar och förtroende definitivt avhjälpas?