Nyheter

Israels syn på händelserna vid gränsen till Gazaremsan (Danny Danon)

FN-ambassadörens artikel replikerar på en ledartext i New York Times (A Test for Israel in Gaza), men känns förstås väldigt passande även i svensk kontext. 

– – –

För det första så drog vi oss tillbaka helt och hållet från Gazaremsan i augusti 2005. Varje israelisk invånare, alla hem, fabriker och synagogor lämnade Gazaremsan. Välbefinnandet hos Gazas folk är inte vårt ansvar.

Åren efter vårt tillbakadragande tog Gazaremsan emot mångmiljardbelopp i bistånd. Hamas – internationellt klassad som terrororganisation – kunde använt pengarna till att förbättra livet för palestinierna. I stället missbrukades pengarna till att bygga raketer och gräva terrortunnlar i syfte att skada israelisk civilbefolkning.

För det andra är situationen på Gazaremsan inte orsakad av de restriktioner som finns, utan snarare på grund av Hamas vägran att avstå från terrorism. Kravet på att avstå från våld ställs inte av Israel, utan av USA, EU och FN, som en del av Kvartettens ramverk. Om det inte fanns någon terror skulle det inte heller finnas några restriktioner.

Och slutligen, den avspärrning som attackerades i förra veckan separerar en självständig demokratisk stat från en entitet styrd av mordisk terror. Våra säkerhetsstyrkor agerade omdömesgillt, och en stor majoritet av de dödade var terrorister som identifierats som medlemmar i Hamas.

Detta var inte några ”fredliga protester”. Precis som vi varnat inför säkerhetsrådet, var beväpnade terrorister utspridda bland demonstranterna, och det gjordes många försök att bryta avspärrningarna mot Israel. Var och en som idag kritiserar Israel måste fråga sig själv hur han skulle vilja att det egna landets säkerhetsstyrkor reagerade om terrorister beväpnade med skjutvapen och brandbomber marscherade mot hans egen landsgräns.

Hamas har meddelat att de även fortsättningsvis kommer att gömma sig bakom kvinnor och barn, och planera nya attacker mot vår suveränitet. Det är höjden av hyckleri när det internationella samfundet kritiserar Israel, men samtidigt blundar för de verkliga faktorer som orsakar smärta och lidande för Gazas oskyldiga invånare.

Danny Danon
Israels ambassadör till FN

Debattartikel publicerad i New York Times 4 april 2018
https://www.nytimes.com/2018/04/04/opinion/israel-gaza.html

[Den så kallade kvartetten består av FN, USA, EU och Ryssland. Efter Hamas valseger 2006 ställde kvartetten tre krav på det palestinska styret: att erkänna Israel, att följa ingångna avtal och att ta avstånd från våld som arbetsmetod.  /Red anm.]

Den israelisk-palestinska konflikten och det journalistiska hantverket

En av Israelnytts läsare har hört av sig med denna text, som vi tacksamt återger med vederbörandes tillstånd:

Det behövs en debatt kring public service-radion, och hur den ska kvalitetssäkras när det gäller det journalistiska hantverket. Det finns nästan inget område där dess brister är så beklämmande tydliga som i rapporteringen från den israelisk-palestinska konflikten.

Idag, på Påskdagen, sändes i Godmorgon Världen Cecilia Uddéns reportage från Jerusalem. Hon gjorde ett stort nummer av det hon vagt och bedrägligt beskrev som den israeliska borgmästarens beslut att ”beskatta Kyrkans egendom”, vilket bl.a. ledde till att den Heliga Gravens Kyrka stängdes i protest i slutet av februari. Hon lät intervjua den palestinske ärkebiskopen, som fick lägga ut texten obehindrat med befängda påståenden om att Israel vill ”få bort kristna palestinier”, och jämförelser med IS attacker mot kristna.

http://sverigesradio.se/godmorgon-varlden

Cecilia Uddén gjorde sig inte besväret att låta någon från den israeliska sidan komma till tals i denna känsloladdade fråga. Hon nämnde inte heller själv det som gick att läsa i varje internationell (och även arabisk) nyhetsrapport om tvisten. Nämligen att Kyrkans religiösa egendomar är helt skattebefriade och kommer så att förbli. Men att lagen gällde beskattning av Kyrkans *kommersiella* sidoverksamheter, såsom dess omfattande hotell- och restaurangbusiness, i likhet med de regler som gäller på de flesta andra ställen i världen, inkl. i Sverige. (Se ex. Reuters: https://tinyurl.com/y72qnyjl)

I korthet lät alltså Uddén ärkebiskopens påståenden stå helt oemotsagda, i likhet med hennes eget vilseledande utelämnande. Det kan inte vara en slump. Och det är inte acceptabelt. Det är dessutom helt i linje med hur Cecilia Uddén har för vana att agera när hon rapporterar om Israel.

Alla kan göra fel i sin publicistiska verksamhet. Men Sveriges Radio P1 och Ekot har i decennier nonchalerat kraven på opartisk och saklig rapportering gällande Israel, och har låtit Cecilia Uddén hållas. Det var bara när hon använde samma metoder i sin presidentvalsrapportering från USA 2004 som man vidtog åtgärder, och satte henne i karantän (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…). Men gällande Israel har hon fått hålla på på samma sätt.

I dagens Godmorgon Världen sändes också ett inte mindre än 20 minuter långt samtal med SR:s utrikeskommentator och fd. Mellanösternkorrespondent Agneta Ramberg, med anledning av att hon nu slutar efter 40 år, efter åratal av rapportering med tydlig slagsida mot Israel.

Ska radiolyssnarna tvingas fortsätta att licensfinansiera en verksamhet som ständigt låter kraven som sändningstillståndet ställer nonchaleras, utan tecken på att man vill rätta till den återkommande snedvridningen? Ska vi behöva vänta i ytterligare 40 år innan de värsta brotten mot journalistisk hederlighet och professionalism sanktioneras?

När ska redaktionsledningens ansvar utkrävas för att Cecilia Uddén tillåtits nonchalera kraven på opartiskhet och allsidighet år efter år? När ska missbruket av dess ansvar och förtroende definitivt avhjälpas?

Israels självförvållade sår (Ronald S. Lauder)

Israels självförvållade sår
av: Ronald S. Lauder

Israel närmar sig nu sitt 70-årsfirande, och jag är fylld av stolthet när jag ser hur den en gång så sårbara judiska staten utvecklas till den starka och välmående nation det är idag.

Som president för World Jewish Congress anser jag att Israel är viktigt för varje judes identitet, och jag känner att det är mitt andra hem. Ändå fruktar jag idag för min älskade nations framtid.

Det stämmer att den israeliska armén är starkare än någon annan av Mellanösterns arméer. Och ja, Israels ekonomiska kapacitet är nu välkänd över hela världen: Israels teknik, innovationer och entreprenörskap är berömt i Kina, Indien och Silicon Valley.

Men den judiska demokratiska staten står inför två allvarliga hot, som jag tror kan äventyra dess existens.

Det första hotet är tvåstatslösningens död. Jag är konservativ och republikan, och jag har stött Likud sedan 1980-talet. Men verkligheten är att det bor 13 miljoner människor mellan Jordanfloden och Medelhavet. Och nästan hälften av dem är palestinier.

Om nuvarande utveckling håller i sig måste Israel helt enkelt välja: Antingen ge palestinierna fullständiga rättigheter och inte längre vara en judisk stat, eller begränsa palestiniernas rättigheter och inte längre vara en demokrati.

För att undvika dessa oacceptabla scenarier är tvåstatslösningen den enda vägen framåt.

President Trump och hans team är mycket engagerade för fred i Mellanöstern. Arabstater som Egypten, Jordanien, Saudiarabien och Förenade arabemiraten är nu närmare Israel än någonsin tidigare. Och även om nyhetsrapporteringen ger en annan bild, så har framträdande palestinska ledare sagt till mig personligen att de är redo att omgående inleda direkta förhandlingar.

Men en del israeler och palestinier har agendor som hotar denna möjlighet.

Palestinsk oförsonlighet och uppvigling till våld är destruktivt. Men det är även den israeliska högerns annekteringsplaner, och omfattande bosättarprojekt bortom separationslinjen. Under de senaste åren har bosättningar tillåtits växa och expandera på landområden som antagligen skulle tillfalla en palestinsk stat i ett kommande avtal. Sådan trångsynt israelisk politik skapar irreversibla fakta på marken som leder till en enstatslösning.

Det andra hotet är Israel skulle kapitulera inför religiösa extremister och det växande avståndet till den judiska diasporan. De flesta judar som lever utanför Israel accepteras inte av de ultraortodoxa i Israel som kontrollerar statens rituella regelverk och heliga platser. Sju av de åtta miljoner judar som bor i USA, Europa, Sydamerika, Afrika och Australien är modernt ortodoxa, konservativa, reformerta eller sekulära. Särskilt under de senaste åren har många av dem börjat känna att den nation som de stöttat politiskt, ekonomiskt och andligen, nu vänder ryggen mot dem.

Genom att ge efter för en minoritet i Israel, alienerar den judiska staten stora delar av det judiska folket. Krisen är särskilt tydlig hos den yngre generationen som i huvudsak är sekulär. Ett ökande antal av de judar som fötts sedan millennieskiftet – särskilt i USA – fjärmar sig från Israel eftersom värderingarna skiljer sig åt. resultaten är inte särskilt förvånande: assimilering och en allvarlig erosion av den globala judenhetens samhörighet med det judiska hemlandet.

Under det senaste årtiondet har jag besökt judiska samfund i över 40 länder. Överallt mötte jag medlemmar som uttryckte sin oro över Israels framtid och över dess relationer till diasporans judar.

Många icke-ortodoxa judar, däribland jag själv, känner att Israels statligt sanktionerade religiositet förändrar en modern liberal nation till en semi-teokrati. En stor majoritet av världens judar skulle inte acceptera att kvinnor utesluts från vissa religiösa moment, de strikta reglerna för konvertering, eller att kvinnor och män inte får be gemensamt vid den Västra Muren. De förvånas av hur Israel tycks ge upp Theodor Herzls humanistiska vision, för att istället iklä sig en roll som varken passar Israels grundvärderingar eller 2000-talets anda.

Den judiska världens ledare hedrar alltid de val som gjorts av Israels väljare. Vi handlar alltid i samförstånd med Israels demokratiskt valda regering. Jag är också mycket väl medveten om israelernas utsatta tillvaro. De gör uppoffringar och riskerar sina egna liv varje dag så att judar över hela världen skall kunna överleva. Jag känner att jag alltid kommer att vara dem skyldig för deras uppoffringar.

Men ibland gör lojaliteten att vänner måste vara uppriktiga mot varandra, och uttrycka obekväma sanningar. Och den obekväma sanningen är att enstatslösningen, och den växande klyftan mellan Israel och diasporan, hotar framtiden för det land som jag älskar så mycket.

Vi står vid ett vägskäl. De val som Israel gör den närmaste tiden kommer att bestämma framtiden för vår enda judiska stat, och vårt folks framtida enighet.

Vi måste ändra kurs. Vi måste arbeta för en tvåstatslösning och se till att hela den judiska gemenskapen tillsammans säkrar framtiden för vår älskade nation.

Ronald S. Lauder 
President, World Jewish Congress.

Debattartikel publicerad i New York Times 18 mars 2018
https://www.nytimes.com/2018/03/18/opinion/israel-70th-anniversary.html

Artikeln uppmärksammades av bl.a. Haaretz på nyhetsplats: https://www.haaretz.com/israel-news/lauder-no-two-state-solution-lack-of-pluralism-may-endanger-israel-1.5913948

Översättningen gjordes av Vänskapsförbundet Sverige-Israel och publicerades i Israelnytt nr 52.

Israel är världens elfte lyckligaste land

Av totalt 156 länder kom Israel på en elfte plats när världens lyckligaste länder skulle rankas. Det är femte året i rad Israel får denna placering i FN:s “World Happiness Report“.

Israel placerar sig därmed mellan Australien och Österrike, och strax efter Sverige som ligger på plats 9.

Listan toppas av Finland, Norge och Danmark.

De palestinska områdena ligger på plats 104, Libanon 88, Jordanien 90 och Syrien 150.

Overall rankings of country happiness are based on “income, healthy life expectancy, social support, freedom, trust and generosity” as factors determining well-being.
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-ranks-11th-happiest-country-palestinian-territories-at-114-1.5908427

Israel’s overall No. 11 position was helped by its health system; the report placed the Jewish state in sixth position for improvement in life expectancy, after Japan, Iceland, Italy, Switzerland and Canada.
https://www.timesofisrael.com/israel-is-11th-happiest-nation-in-the-world-for-fifth-year-in-succession/

Rapporten som pdf
https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf

Golda Meir om kvinnor. Och män.

Ett av många klassiska citat från Golda Meir:

Whether women are better than men I cannot say – but I can say they are certainly no worse.

Återges bl.a. i denna artikel hos Jewish Women’s Archive om Israels första kvinnliga regeringschef: https://jwa.org/encyclopedia/article/meir-golda

Symposium om akut omhändertagande vid incidenter med många skadade – vad kan Sverige lära av israeliska erfarenheter?

Symposium om akut omhändertagande vid incidenter med många skadade – vad kan Sverige lära av israeliska erfarenheter?

Svenska vänföreningen till Magen David Adom i samarbete med Vänskapsförbundet Sverige-Israel har härmed glädjen att inbjuda till ett symposium om akut omhändertagande vid incidenter med många skadade – vad kan Sverige lära av israeliska erfarenheter?

Datum: 10 april, klockan 13:00-17:00
Plats meddelas vid anmälan.

Obligatorisk föranmälan till SMDA senast 30 mars [sic!], kansli@smda.se 08-661 31 05
Varmt välkomna!

Info på facebook: https://www.facebook.com/events/191326698142553/

Präster utan heder i Jerusalem

Sedan staten Israels utropande för 70 år sedan har religionsfrihet rått och religionerna – alltså inte bara judendomen – har haft en gynnad ställning med bland annat skattefrihet. Israel, som är en judisk stat, har också på senare år kommit att fungera som en tillflykt för förföljda kristna från de omkringliggande muslimska länderna. Faktum är att Israel är det enda land i Mellanöstern där antalet kristna ökar. Detta har dock inte medfört att kyrkoledarna i Israel har uttryckt någon tacksamhet för judarnas omsorg om deras trossyskon; snarare har man titt som tätt tagit ställning för PLO och mot Israel.

Gravkyrkan i Jerusalem är ett kapitel för sig, och ett tragikomiskt sådant. Denna plats, som borde vara ett mönsterexempel på kristlig tolerans och enhet har varit allt annat. Olika samfund har grundligt misslyckats att samsas där och israelisk polis har vid flera tillfällen fått rycka in och lugna munkar och präster som rykt på varandra för att de inte kunnat enas om ansvaret för kyrkans skötsel.

Och nu har en ny kris seglat upp. Under 1800-talet köpte kyrkor stora markstycken av dåvarande ottomanska imperiet i vad som nu är västra Jerusalem. I början av 1950-talet skrev grekisk-ortodoxa kyrkans patriark ett 99-årigt arrendeavtal med Judiska nationalfonden. Enligt avtalet fick Jerusalemborna bygga hus på marken, i tron att arrendet automatiskt skulle förnyas när det löpt ut. Sedan 2010 har kyrkorna sålt delar av marken till privata investerare, som gått till de boende och krävt summor på mellan 50 000 och 140 000 dollar för att inte mista äganderätten till sina hem.

Kyrkorna har alltså gjort ett finansiellt klipp och flera tusen familjen riskerar nu att mista sina hem. Nu har ett lagförslag lagts om att kyrkorna bör betala skatt för kommersiella byggnader som hotell. Något som måste anses som högst rimligt eftersom andra som driver hotell måste betala skatt och det existerande tillståndet snedvrider konkurrensen.

Detta lagförslag har alltså fått kyrkorna ifråga att gå i taket och stänga gravkyrkan i protest. Jerusalems borgmästare Nir Barkat försvarade lagförslaget och konstaterade att kyrkorna är skyldiga cirka 186 miljoner dollar i uteblivna skatter, och att man inte kan begära att Jerusalems skattebetalare ska täcka upp underskottet längre.

Det verkligt osmakliga och upprörande är att kyrkorna i sitt uttalande jämför Israels agerande med nazisternas judelagar på 1930-talet. Jerusalems grekisk-ortodoxa patriark Teofilus III sa till journalister: ”Det här påminner om lagar av liknande slag som stiftades mot judar under mörka perioder i Europa”, och man talar om en ”systematisk kampanj mot kyrkor och kristna”.

Att de skulle mista sin särskilt gynnade ställning i Israel jämför de alltså med nazisternas judeförföljelse. Detta visar tydligt att de inte bara saknar all känsla för vad som är passande men också all verklighetsuppfattning. Det är knappast Israel som driver systematiska kampanjer mot kristna.

Israel, som tydligen ständigt får vända andra kinden till gentemot de bortskämda kyrkoledarna, har nu dragit tillbaka lagförslaget och premiärminister Netanyahu ska tillsätta en expertgrupp för att lösa krisen. Kyrkorna har i sin välvillighet gått med på att öppna gravkyrkan för allmänheten igen.

Bengt-Ove Andersson

Intel storsatsar i Israel (Israelinnovation.se)

Intel förväntas meddela investeringar som uppgår till motsvarande 32-40 miljarder svenska kronor avseende att expandera produktionen i Israel. Investeringsmålet är förmodligen en uppgradering av produktionsanläggningen i Kiryat Gat till 7-nanometerteknik, rapporterar den israeliska affärstidningen Globes.

Intel är Israels största privata arbetsgivare med över 10 000 anställda och landets största privata exportör. Sedan 1990-talet har Intel satsat på runt 75 israeliska företag och företagets totala investeringar i Israel uppgår till närmare 100 miljarder svenska kronor. Intel har också ett intressant utbildningsprogram som hittills en halv miljon studenter och lärare fått ta del av i Israel.

Mer om Intels satsning (länk till Globes)

Israelinnovation.se
Publicerat på egna sidan den 18 februari 2018

”Vi är kanaanéerna!” (David Rosenberg)

Den Palestinska Myndighetens president Mahmoud Abbas berättade för FN:s säkerhetsråd att självstyrets invånare är de direkta ättlingarna till kanaanéerna. Han hävdade också att Palestina gjorde betydande bidrag till mänskligheten före 1917 års Balfourdeklaration.

Vid sitt tal inför FN:s säkerhetsråd uppmanade han det internationella samfundet att hålla en fredskonferens för Mellanöstern, med målet att inleda multilaterala förhandlingar. Abbas hävdade samtidigt att de arabiska invånarna på Västbanken och Gazaremsan i själva verket stammar från de gamla kanaanéerna.

“We are the descendants of the Canaanites who lived in the land of Palestine 5,000 years ago, and continuously remained there to this day. Our great people remains rooted in its land. The Palestinian people built their own cities and homeland, and made contributions to humanity and civilization.”

Experterna har avfärdat ”Kanaanism”-teorin som historierevisionism, eftersom kanaanéerna sedan länge försvunnit. Abbas har emellertid vid flera tidigare tillfällen gjort liknande anspråk. Kanaanéerna var hedningar som offrade sina barn till guden Moloch. Andra palestinier har uppgett sig härstamma från jebusiterna, som styrde Jerusalem fram till Kung Davids erövring. Trots dessa påståenden är det ett historiskt faktum att araberna faktiskt anlände till Israel på 600-talet e.Kr.

I januari påstod Abbas att Levanten för 5.000 år sedan beboddes av ”arabiska kanaanéer”, som enligt Abbas var förfäder till dagens palestinska araber.

“When we talk about Al-Quds … we are talking about a civilization of generation after generation that has existed for 5,000 years or more, but we say that we have been in this land for at least 1,400 years, since the Arab Canaanites built the city of Al-Quds. Moreover, we may be talking about a history that is even longer than that, as it says in the Hadith of the Prophet (Muhammad), the Noble Prophet (Muhammad): “The Al-Aqsa Mosque is the second mosque that was established in the land after the holy mosque (in Mecca.)”

Under sitt FN-tal i tisdags fortsatte Abbas att kritisera Storbritannien för 1917 års Balfourdeklaration, där britterna lovade att hjälpa till med upprättandet av en judisk stat i det historiska hemlandet Israel. Presidenten påstod att palestinska araber före deklarationen hade etablerat en avancerad civilisation med ”internationellt inflytande”.

“They established institutions, schools, hospitals, cultural organizations, theaters, libraries, newspapers, publishing houses, economic organizations, businesses, and banks with wide regional and international influence. All of this existed before and after the Balfour Declaration issued by the British government in 1917.”

Abbas hävdade även att ”Storbritannien gav bort något som inte var deras till människor som saknade rätt att göra anspråk på det”.

Detta är inte första gången Abbas offentligt förkastat Balfourdeklarationen, eller skällt på Storbritannien för dess kontakter med den sionistiska rörelsen efter första världskriget.

På Balfourdeklarationens 100-årsdag i november krävde Abbas att Storbritannien skulle be om ursäkt och kompensera den palestinska Myndigheten för skador som påstods ha uppkommit som ett resultat av deklarationen.

David Rosenberg

Nyhetsartikel publicerad i Arutz Sheva, 18 februari 2018
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/242203

Genomför en vaccinationskampanj mot antisemitism (Jonas Segersam)

“Om vi inte går till botten med roten till antisemitismen, bland annat kopplingen till antisionismen, så kommer vi aldrig tillrätta med problemen”, skriver Jonas Segersam, kommunalråd i Uppsala som föreslagit en “vaccinationskampanj mot antisemitism” i kommunens skolor.

Sverige skakas av antisemitiska demonstrationer och våldsdåd mot synagogor och judar. Alla rycker enstämmigt ut från höger till vänster och fördömer dessa antisemitiska yttringar. Det är bra. Men vi måste våga prata om rötterna till problemen, och dessutom måste vi våga konfrontera antisionismen som är en grogrund för antisemitism i Sverige i dag.

Jag förstår att svenska judar är ytterst trötta på att hela tiden bli sammanblandade med synen på Israel utifrån Israel-Palestina-konflikten. Svenska judar är (vanligen) inte israeler och lika lite som Sverigefinnar ska behöva svara för den finska regeringens agerande så ska judar i Sverige behöva stå till svars för vad den israeliska regeringen gör.

Men, om vi accepterar ett synsätt som innebär att förneka staten Israels rätt till existens, eller att Israel är en stat som är rasistisk, apartheid eller som kan jämföras med Hitler-Tyskland, ja då öppnar vi för ett synsätt som indirekt leder till att vi legitimerar antisemitism bakvägen.

Det går inte att under några omständigheter förklara eller försvara vare sig Hamas, Hizbollah eller andra terrororganisationers agenda. Att acceptera ett synsätt som innebär att man förhärligar och upphöjer dödande av israeler (därmed judar) som något positivt, och att den demokratiska staten Israel inte bör finnas, innebär ett accepterande av antisemitism.

Att vi sedan har problem med islamofobi i Sverige, eller att muslimer alltför ofta utsätts för både hat och orättvisa påhopp är inget försvar för att vi inte ska våga fördöma den ytterst utbredda antisemitismen i Mellanöstern. Detta synsätt innebär att Israel inte bör finnas, och att det är okej att döda judar bara för att de är judar. Jag och min familj har själva bott i Haifa i Israel och med egna ögon sett den propaganda som maler i vissa arabiska tv-kanaler (i det här fallet Al-Manar, Hizbollahs kanal från Libanon), med exempelvis en modern dramatisering av Sions Vises protokoll, en av antisemitismens klassiska verk, och ett förhärligande av barnsoldater som kämpar mot Israel. Vi har också rest med de busslinjer som bara något år tidigare (2001) utsattes för självmordsattentat riktade mot judar.

På senare år har vi tyvärr fått uppleva terrorattentat även i Sverige, tack och lov inte i någon större omfattning. Det har ändå hjälpt till att svenskar fått upp ögonen för terrorismen, och dess rötter. För judar, särskilt i Israel, har detta varit en smärtsam erfarenhet under decennier. Samtidigt har det också lett till att på grund av alla säkerhetsåtgärder är Israel ett av världens säkraste länder att bo och leva i.

Så länge inte den Palestinska myndigheten i praktisk handling och politik tar tydligt avstånd från den utbredda antisemitismen i Mellanöstern, så är erkännandet av staten Palestina något som kommer att ligga Sverige till last under överskådlig framtid. Även det innebär i praktiken ett indirekt erkännande av den förtäckta antisemitism som den accepterade överrocken antisionismen döljer.

Visst ligger det en komplexitet i att staten Israel själv definierar sig som en judisk stat, men man får aldrig glömma att israeliska araber har fullständiga demokratiska och juridiska rättigheter i denna stat. Arabiska är, bredvid hebreiska och engelska, officiellt språk. Parlamentariker i Knesset kan både förneka staten Israels rätt till existens och öppet samarbeta med ledare för länder som ligger i öppet krig med Israel (Syrien) och ändå sitta kvar som Knesset-ledamöter.

Staten Israel står för ett tydligt försvar för en rättsstat och mänskliga rättigheter. En stark kontrast till Israels grannländer, där yttrandefrihet och demokratiska rättigheter är mer undantag än regel. Även israeliska kvinnor (såväl judiska som arabiska) har fullständiga rättigheter, till skillnad från exempelvis kvinnor i grannlandet Saudiarabien som inte ens får köra bil, än mindre rösta i demokratiska val.

Om vi inte går till botten med roten till den antisemitism vi nu ser flera konkreta tecken på i Sverige, bland annat genom kopplingen till antisionismen, så kommer vi aldrig kunna komma tillrätta med problemen.

Jag har i Uppsala kommunfullmäktige föreslagit en vaccinationskampanj mot antisemitism i kommunens skolor. I Sverige lever fortfarande överlevande från Förintelsen. Inte en enda skolelev i vårt land borde kunna undgå att få höra deras självupplevda vittnesbörd om vad antisemitism innebär. Vi ska aldrig behöva frukta att något liknande skulle accepteras i Sverige.

Jonas Segersam

Debattartikel publicerad i Världen idag 27 december 2017
http://www.varldenidag.se/debatt/genomfor-en-vaccinationskampanj-mot-antisemitism/repqlf!IOGDOxZ5n5WLCNcSGob5BQ/

Jonas Segersam är kommunalråd (KD) i Uppsala, och sitter i styrelsen för Uppsalas lokalavdelning av Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Segersams blogg:
https://segersam.blogspot.se/