Samfundet Sverige Israel

Samfundet Sverige Israel

Hem

När Nationernas förbund bekräftade judiskt självbestämmande. av Israel Idag

Den 24 juli 1922 erkände Nationernas förbund officiellt ”det judiska folkets historiska samband med Palestina”, ”och enades om att ”återskapa ett nationalhem åt det judiska folket i Palestina”.

Read more: När Nationernas förbund bekräftade judiskt självbestämmande. av Israel Idag

Novemberpogromen

Svenska Kommittén Mot Antisemitism (SKMA) inbjuder i samarbete med Judiska Församlingen i Stockholm, Föreningen Förintelsens Ö̈verlevande, samt Forum För Levande Historia:

* Högtidsstund till minne av Novemberpogromen den 9 november 1938

* Stockholms Stora Synagoga Onsdagen den 9 November 2016 · kl. 18.30

Novemberpogromen 1938

Read more: Novemberpogromen

UNESCO-beslut som upphäver de judiska banden till Tempelberget. av Barak Ravid och Jack Khoury

FN-organet UNESCO antog under torsdagen en anti-israelisk resolution, som bortser från judendomens historiska koppling till Tempelberget, och skapar tvivel om sambandet mellan judendomen och den Västra muren ["Klagomuren"]. Tjugofyra länder röstade för beslutet medan sex röstade mot, och tjugosex avstod [däribland Sverige]. Endast två var frånvarande vid omröstningen.

Read more: UNESCO-beslut som upphäver de judiska banden till Tempelberget. av Barak Ravid och Jack Khoury

Kyrkornas världsråds bönevecka mot Israel. av Siewert Öholm

Återigen agerar Kyrkornas Världsråd, KVR, med ett israelfientligt och religiöst, närmast antisemitiskt dokument,” World Week for Peace i Palestine och Israel”. Veckan kallas bönevecka, och anordnas med avslutning 24 september. Den borde aldrig ha påbörjats. Inte för att det judiska folket och palestinaaraberna i Israel och i Judeen och Samarien (så kallade Västbanken) inte behöver våra förböner, men för att underlaget inte utgörs av ärliga böneämnen. I stället kidnappar närmast rasistiska och israelfientliga krafter i KVR:s ledning, liksom i Svenska Kyrkans, fromma ord om bön och försoning.

Read more: Kyrkornas världsråds bönevecka mot Israel. av Siewert Öholm

Tidningen Haaretz ger osann bild av Israel. av Isaac Bachman

Ett av de huvudsakliga problemen vad gäller svensk medias rapportering från Israel är att det allmänna israeliska perspektivet mycket sällan hörs. Media accepterar det som presenteras av palestinierna och av de som står på den yttersta vänsterkanten som fakta. Den israeliska versionen ignoreras antingen helt, skrivs med citationstecken för att minska trovärdigheten, eller så väljs den israeliska källan med stor noggrannhet för att säkerställa att den överensstämmer med den pro-palestinska bild av konflikten man vill förmedla.

Read more: Tidningen Haaretz ger osann bild av Israel. av Isaac Bachman