Samfundet Sverige Israel

Samfundet Sverige Israel

Ordförande har ordet

Vårhälsning!

 

I helgen såg jag den första citronfjärilen och det är för mig det första riktiga vårtecknet. Det är härligt när solen visar sig allt mer, fåglarna börjar kvittra och krokusarna blommar. I vårt avlånga land så har våren kommit olika långt och det kan jag uppleva när jag reser på min turné för att besöka de olika lokalavdelningarna. I helgen var jag på besök i Visby och i helgen som kommer så står Skellefteå och Kalmar på tur. Under de senaste året har jag hunnit med att besöka Jönköping, Örnsköldsvik, Luleå, Göteborg, Sundsvall och Karlstad. Senare i vår så är det inbokat besök i Borlänge, Örebro och Kristianstad.

Det är så inspirerande att få träffa er alla och se den glädjen och inspirationen ni har för att sprida kunskapen om staten Israel till den ort ni bor i. Man kan arbeta på olika sätt. I Sundsvalls fick jag veta att en medlem står på torget varje lördag och informera om Israel för de som är ute och lördags handlar. Andra av er är aktiva i media på olika sätt. Åter andra ordnar kurser och resor till Israel för att på detta sätta sprida positiv kunskap och förståelse för den judiska staten Israel..Läs mer

Hem

Kan bli vänsterpolitisk kamporganisation. av Annika Borg och Ulf Öfverberg

http://www.expressen.se/debatt/kan-bli-vansterpolitisk-kamporganisation/

Svenska kyrkans omfattande engagemang i Israel-Palestina konflikten har kritiserats under lång tid. Debattörer såväl inom Svenska kyrkan som utanför har ifrågasatt den ensidighet med vilken Svenska kyrkan driver sin utrikespolitiska linje. Flera har också påpekat det oproportionerliga fokus Svenska kyrkan lägger på Israel som förövare i förhållande till hur blind man tycks vara för kristna som offer i andra oroshärdar i världen. Hittills har den framförda kritiken, med något undantag, avvisats av tjänstemän anställda på nationell nivån inom Svenska kyrkan.

Read more: Kan bli vänsterpolitisk kamporganisation. av Annika Borg och Ulf Öfverberg

Europas oansvariga palestinska bistånd. av Michael Theurer

Stoppabojkott.se: Michael Theurer, ordförande i Europaparlamentets utskott för budgetkontroll, ger tung kritik åt ansvarslöst europeiskt bistånd till den palestinska myndigheten i Wall Street Journal.

Read more: Europas oansvariga palestinska bistånd. av Michael Theurer

Antje Jackeléns mål måste vara försoning. av Isaac Bachman

Att använda kristna helger för att uppmana till bojkott av den judiska staten väcker allvarliga frågor - Antje Jackelén borde sträva efter försoning, skriver Isaac Bachman.

Svenska kyrkans kampanj för märkning av produkter från israeliska bosättningar och den debatt som därefter följt har väckt betydande uppmärksamhet. Både de som fördömer Israel och många av dess försvarare ser ofta inte konfliktens egentliga kärnfrågor. Jag vill därför utveckla dessa nedan.

Read more: Antje Jackeléns mål måste vara försoning. av Isaac Bachman

Fredsförhandlingarnas framtid – kollaps eller fortsättning? av Lisa Abramowicz

Israel infriade sitt löfte om att släppa tre omgångar palestinska fångar, nästan samtliga dömda terrorister och mördare, varav ingen uttryckt det minsta ånger. Detta är något som har lett till en livlig och stundom hård debatt i det israeliska samhället. Det faktum att de har hyllats som frihetshjältar av den palestinska myndigheten (PA) har inte gjort israelerna mer positivt inställda till fortsatta frisläppanden.

Read more: Fredsförhandlingarnas framtid – kollaps eller fortsättning? av Lisa Abramowicz

Kyrkoledarnas Israelresa kamouflerad ensidighet. av Siewert Öholm.

Det är bra att så många kristna som möjligt besöker Israel och områdena Judéen och Samarien. Bara genom samtal och ”ögonkontakter” tror jag att ett långsiktigt förtroende kan byggas. Därför var det bra att några kyrkoledare tog sig tid att åka iväg. Det som ändå förvånar är dels sammansättningen av deltagare, dels motivet ”att bli mer förtrogna med det så kallade följeslagarprogrammet” SKR:s tveksammma fredsprojekt, och dels de slutsatser man drar efter resan.

Read more: Kyrkoledarnas Israelresa kamouflerad ensidighet. av Siewert Öholm.